Centrala Ruchu

Centrala Ruchu udziela informacji o bieżącej sytuacji komunikacyjnej w mieście w oparciu o zbudowany System Informacji Pasażerskiej i informacje, które przekazują do Centrali Ruchu operatorzy (Gdańskie Autobusy i Tramwaje, BP Tour).

Dyżury pełnione są 24 godziny na dobę - siedem dni w tygodniu!

W celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej sytuacji komunikacyjnej, prosimy dzwonić pod numer tel. 58 520-57-75. Uwagi można kierować również drogą elektroniczną ztm@gdansk.gda.pl.