O nas

Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku istnieje od 2005 roku. Jego powstanie wynikło z konieczności rozdzielenia funkcji organizacji i kontroli przewozów od bieżącej działalności eksploatacyjnej, na wzór rozwiązań wdrożonych wcześniej w Europie Zachodniej oraz niektórych miastach Polski. Celem władz Miasta było utworzenie instytucji, która będzie analizować zarówno potrzeby mieszkańców jak też  koszty operatorów i racjonalizować je pod kątem możliwości budżetowych Miasta.

Chociaż ZTM Gdańsk jest stosunkowo młodą instytucją, pracują w nim ludzie, którzy od wielu lat byli lub są związani z komunikacją miejską, a swe doświadczenia wyniesione z poprzednich miejsc pracy wykorzystują w celu najefektywniejszego - przy posiadanych środkach - organizowania komunikacji miejskiej. Głównym zadaniem rolą ZTM jest zatem organizacja przewozów komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz na mocy porozumień – w gminach sąsiednich. Cele te są realizowane poprzez:

 • prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców,
 • planowanie sieci i układu linii komunikacji miejskiej,
 • opracowywanie rozkładów jazdy,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych na wykonywanie usług transportu zbiorowego,
 • kontrola świadczenia usług przewozowych pod względem ich zgodności z warunkami umów,
 • sprzedaż biletów,
 • promocja transportu publicznego,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie komercyjnych przewozów pasażerskich i uzgadnianie rozkładów jazdy,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach dotyczących komunikacji publicznej,
 • uzgadnianie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i projektów komunikacji zastępczej na czas prowadzenia remontów i inwestycji drogowych,
 • współpraca przy planowaniu inwestycji miejskich w szczególności w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego.

 

Z kalendarium Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

2005

 • powstanie ZTM jako jednostki budżetowej na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXXV/1076/05 z 17 lutego 2005 r.,

2006

 • przejęcie od Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (ZKM) dystrybucji biletów wraz z punktami sprzedaży biletów na ul. Chlebnickiej oraz na ul. Grunwaldzkiej,
 • przejęcie od ZKM zadań w zakresie kontroli biletów. Wyłonienie w drodze  przetargu firmy kontrolującej bilety w autobusach i tramwajach,
 • wprowadzenie elektronicznego systemu sprzedaży biletów, co przyczyniło się do zwiększenia dostępności biletów okresowych,
 • uruchomienie projektu "Tramwaj wodny", który mając na celu m.in. ochronę środowiska naturalnego oraz ograniczenie ruchu samochodowego na Półwyspie Helskim stał się dużą atrakcją turystyczną, łącząc miasta położone nad Zatoką Gdańską za pomocą następujących linii:

  F1    Gdańsk – Hel – Gdańsk

  F2    Sopot – Hel – Sopot

  F3    Gdańsk – Sopot – Gdańsk

2007

 • powstanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, w którego pracach ZTM aktywnie uczestniczy,
 • rozpoczęcie sprzedaży biletu metropolitalnego,
 • umożliwienie doładowań biletami okresowymi elektronicznych legitymacji studenckich,
 • uruchomienie nowej linii tramwajowej nr 1 na Chełm,

2008

 • zorganizowanie w Gdańsku zjazdu Komisji Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
 • otrzymanie nagrody "Skrzydła Trójmiasta 2008" za projekt "Tramwaj wodny",

2009

 • przejęcie obsługi podmiejskich linii ZTM przez PKS i Warbus,
 • przeniesienie Punktu Obsługi Klienta z ul. Chlebnickiej na pętlę tramwajową "Chełm Witosa",
 • ujednolicenie taryfy biletowej w Trójmieście,
 • uruchomienie nowej linii F4 Gdańsk - Sobieszewo w ramach projektu "Tramwaj wodny",
 • przejęcie od przewoźników zadań w zakresie informacji przystankowej, w wyniku czego nastąpiło ujednolicenie systemu informacji przystankowej (tablice, rozkłady jazdy, komunikaty, itp.),

2010

 • uruchomienie, kursującej w okresie wakacyjnym, nocnej linii tramwajowej N0,
 • powstanie Punktu Obsługi Klienta nr 3 w tunelu Dworca Głównego PKP w Gdańsku,
 • uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • powstanie Stanowiska ds. Nadzoru Ruchu,

2011

 • wprowadzenie Karty Dużej Rodziny,
 • wprowadzenie do sieci dystrybucji biletów automatów biletowych zlokalizowanych w kilkudziesięciu punktach miasta, umożliwiających dokonywanie zakupów biletów, doładowań Kart Miejskich i regulowanie płatności gotówką i kartami płatniczymi,

2012

 • utworzenie Centrali Ruchu ZTM,
 • przedłużenie linii tramwajowej z Chełmu do pętli "Łostowice Świętokrzyska",
 • organizacja komunikacji miejskiej podczas EURO 2012 w Gdańsku,
 • zakończenie projektu tramwaj wodny F1, F2 i F4,
 • uruchomienie nowych linii tramwaju wodnego: F5 Żabi Kruk – Westerplatte; F6 Targ Rybny - Narodowe Centrum Żeglarstwa,
 • wprowadzenie systemu sprzedaży biletów elektronicznych przez Internet i telefon komórkowy,
 • uruchomienie strony mobilnej ZTM m.ztm.gda.pl,

2013

 • uruchomienie „wirtualnych tablic” Systemu Informacji Pasażerskiej na stronie internetowej ZTM, wyświetlających rzeczywiste czasy odjazdu pojazdów wszystkich operatorów z przystanków,
 • udział w pracach wdrożeniowych dotyczących Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR,
 • uruchomienie profilu ZTM w Gdańsku na portalu społecznościowym Facebook,
 • udostępnienie siedziby Centrali Ruchu zorganizowanym grupom uczniów w celach edukacyjnych,

2014

 • zwiększenie funkcjonalności biletomatów spółki Avista o możliwość doładowania telefonów oraz sprzedaż biletów SKM,
 • opracowanie i - poprzedzona konsultacjami społecznymi - publikacja Planu Transportowego na lata 2014-2030, dokumentu wskazującego kierunek rozwoju miejskiego transportu publicznego na kolejne 16 lat,
 • rozpoczęcie przez Zarząd Transportu Miejskiego działań CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) wśród lokalnej społeczności Biskupiej Górki, polegająca na wsparciu lokalnych inicjatyw poprzez przekazywanie gadżetów, organizowanie spotkań o tematyce komunikacyjnej, udział w lokalnych przedsięwzięciach i ich wsparcie w postaci udostępniania pojazdów komunikacji miejskiej,
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych pojazdami gdańskiej komunikacji miejskiej - o 1,70% w stosunku do roku 2013: 170 864 329 osób,
 • wyraźny wzrost liczby pasażerów tramwaju wodnego, który został uruchomiony w 2012 r. w ramach programu „Ożywienie dróg wodnych”. Od maja do września 2014 r. skorzystało z niego 31 801 osób, na pokładach jednostek przewieziono 587 rowerów.

2015

 • organizacja przez Zarząd Transportu Miejskiego spotkania Komisji Zarządów Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, celem omówienia spraw z zakresu kompetencji IGKM,
 • 10. rocznica powołania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i wydanie okolicznościowej książeczki podsumowującej jubileusz,
 • zakończenie realizacji Etapu III B Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, w ramach którego powstały linie tramwajowe w dzielnicy Piecki – Migowo wraz z odnogą na ul. Bulońskiej. Pętlę na Siedlcach przekształcono w węzeł integracyjny,
 • zakończenie realizacji Etapu III C Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, obejmującego budowę dojazdów do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu ulic Siennickiej i Lenartowicza, od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego,
 • nowa odsłona lekcji komunikacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, w odświeżonej formie, z wykorzystaniem pojazdów komunikacji miejskiej, w siedzibie Centrali Ruchu ZTM w Gdańsku,
 • reorganizacja siatki połączeń autobusowych, dowożących pasażerów do nowo uruchomionej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
 • kompleksowa organizacja przez ZTM w Gdańsku stoiska miejskiego podczas Targów TRAKO 2015,
 • podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i funkcjonowania Forum Organizatorów Transportu. Celem stowarzyszenia, skupiającego organizatorów komunikacji miejskiej z 13 miast (Białegostoku, Bydgoszczy, Elbląga, Gdańska, Gdyni, Kielc, Lublina, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rybnika, Rzeszowa i Warszawy), jest podnoszenie standardów i podejmowanie działań w zakresie zarządzania publicznym transportem drogowym,
 • wyraźny wzrost liczby pasażerów przewiezionych pojazdami gdańskiej komunikacji miejskiej - o 2,2% w stosunku do roku 2014: 174 488 493 osób,
 • wyraźny wzrost liczby pasażerów tramwaju wodnego - od maja do końca września 2015 r. skorzystało z niego 43 885 osób, na pokładach jednostek przewieziono 921 rowerów,
 • wdrożenie zintegrowanego systemu sterowania ruchem w Trójmieście Tristar, w ramach którego zmodernizowano 350 urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej w pojazdach, zainstalowano 100 nowych urządzeń pokładowych w kolejnych autobusach i tramwajach, do systemu włączono także pojazdy gdyńskiej komunikacji zbiorowej.

2016

 • wprowadzenie kolejowo-komunalnych biletów metropolitalnych, umożliwiających podróż komunikacją gdańskiego ZTM, gdyńskiego ZKM oraz pociągami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
 • rozwój biletu metropolitalnego łączonego, umożliwiającego podróż także pociągami SKM (w tym na linii PKM) oraz pojazdami komunikacji komunalnej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie,
 • do Gdańska trafił z Krakowa dwukierunkowy, elektryczny wagon tramwajowy Ring, wyprodukowany w 1930 r. w Gdańsku. Został włączony do kolekcji zabytkowych pojazdów ówczesnego Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku (dziś Gdańskie Autobusy i Tramwaje),
 • reorganizacja wybranych połączeń autobusowych w związku z otwarciem tunelu pod Martwą Wisłą, utworzenie specjalnej linii rowerowej, dedykowanej rowerzystom, umożliwiającej w sposób bezpieczny przewiezienie rowerów,
 • zmiana nazwy największego przewoźnika, realizującego dla ZTM usługi przewozowe, Zakładu Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Gdańsku, na Gdańskie Autobusy i Tramwaje, sp. z o.o.,
 • ponad 400 uczniów gdańskich szkół podstawowych skorzystało z lekcji komunikacyjnych, przeprowadzonych przez pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Centrali Ruchu ZTM,
 • podpisanie ze spółką Gdańskie Autobusy i Tramwaje umowy na świadczenie usług w zakresie autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017 – 2026,
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych pojazdami gdańskiej komunikacji miejskiej o 0,53% w stosunku do roku 2015: 175 416 269 osób,
 • wzrost liczby pasażerów tramwaju wodnego - od maja do końca września 2016 r. skorzystało z niego 47 240 osób, na pokładach jednostek przewieziono 1225 rowerów.

2017

 • podpisanie z firmą BP Tour Brewczak Piotr z Bełżyc, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego, umowy dotyczącej obsługi autobusowych połączeń międzygminnych, od 01.01.2018 r. na okres 7 lat,
 • bezpłatne udostępnienie zbioru “Otwarte dane ZTM w Gdańsku - TRISTAR” dla twórców aplikacji internetowych, ułatwiających planowanie podróży,
 • uruchomienie 30 biletomatów należących do Mennicy Polskiej S.A., w których można zakupić bilety ZTM w Gdańsku zarówno płacąc kartą, jak i gotówką,
 • pierwsza edycja pikniku komunikacyjnego ZTM, zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na pętli tramwajowej Chełm Witosa,
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych pojazdami gdańskiej komunikacji miejskiej - o 0,11% w stosunku do roku 2016: 175 617 772 osób,
 • zakończenie realizacji pięcioletniego programu „Ożywienie dróg wodnych”, - od maja do września 2017 r. z tramwajów wodnych skorzystało 48 367 osób, a na pokładach jednostek przewieziono 1477 rowerów. 

2018

 • rozpoczęcie przez firmę BP Tour obsługi autobusowych linii podmiejskich, od pierwszego stycznia,
 • wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży do 24. roku życia w sieci komunikacji organizowanej przez ZTM w Gdańsku,
 • rozpoczęcie realizacji Etapu IV A Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej, zakładającego przebudowę infrastruktury tramwajowej w rejonie ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej oraz powstanie nowych tras tramwajowych w rejonie ulic Nowej Bulońskiej Północnej oraz Nowej Warszawskiej,
 • specjalna organizacja komunikacji miejskiej podczas Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018,
 • kolejna edycja pikniku komunikacyjnego ZTM, zorganizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, na pętli tramwajowej Chełm Witosa,
 • rozpoczęcie testów Open Payment System spółki Mennica Polska – rozwiązanie umożliwiło zakup i kodowanie biletów przy użyciu kart płatniczych pasażerów w autobusach linii 110 i 210,
 • wzrost liczby pasażerów przewiezionych pojazdami gdańskiej komunikacji miejskiej o 0,07% w stosunku do roku 2017: 175 733 519 osób,
 • rozpoczęcie realizowanego przez ZTM projektu „Gdański Tramwaj Wodny”, w ramach którego skorygowano przebieg tras oraz wprowadzono wiele udogodnień, m.in. możliwość internetowego zakupu biletów, sprzedaż napojów i przekąsek na pokładach jednostek. Od maja do września z Gdańskiego Tramwaju Wodnego skorzystało aż 65 627 osób, a na pokładach jednostek przewieziono 2 451 rowerów.

2019 

 • realizacja kolejnych zadań Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej Etapu IV A: przebudowa infrastruktury tramwajowej w rejonie ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, budowa nowych tras tramwajowych w rejonie ulicy Nowej Bulońskiej Północnej,
 • sukcesywna wymiana biletomatów spółki Avista na bardziej funkcjonalne urządzenia Mennicy Polskiej SA.,
 • udostępnienie (w ramach Otwartych Danych) rozkładów jazdy trójmiejskiej komunikacji miejskiej na Mapach Google,
 • uruchomienie dodatkowych 5 biletomatów spółki Mennica Polska SA.,
 • udostępnienie (w ramach Otwartych Danych) pozycji GPS pojazdów komunikacji miejskiej oraz rzeczywistych czasów ich przyjazdów na wszystkie przystanki przez ZTM dla administratorów aplikacji, ułatwiających planowanie podróży komunikacją miejską,
 • zakończone powodzeniem testy autonomicznego autobusu, kursującego we wrześniu między Gdańskiem Ogrodem Zoologicznym, a ul. Spacerową,
 • uruchomienie nowej strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku,
 • porozumienie pomiędzy władzami Gdańska a Urzędem Marszałkowskim dotyczące wprowadzenia od 01.04.2020 r. możliwości korzystania na terenie Gdańska z przewozów SKM/PKM i PolRegio dla posiadaczy biletów okresowych i Karty Mieszkańca.

2020

 • podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały dotyczącej zmian taryfy biletowej, likwidacji nocnej taryfy, a także nowych zasad przewozu rowerów oraz urządzeń transportu osobistego w pojazdach gdańskiej komunikacji miejskiej,
 • publikacja poradnika dobrych obyczajów w książeczce pod tytułem „Savoir- vivre w pojazdach komunikacji miejskiej, czyli dobre obyczaje w podróży”,
 • rozpoczęcie przez spółkę Gdańskie Autobusy i Tramwaje testów elektrycznego i bezemisyjnego Mercedesa eCitaro na ulicach Gdańska,
 • wprowadzenie nowych zasad podróżowania w komunikacji miejskiej w okresie pandemii COVID-19: automatyczne otwieranie drzwi w pojazdach na każdym przystanku, wietrzenie pojazdów, zakaz sprzedaży biletów w pojazdach komunikacji miejskiej, utworzenie stref buforowych dla kierujących pojazdami, ograniczenie liczby miejsc siedzących dla pasażerów zgodnie z zaleceniami GIS i rządu RP, liczenie pasażerów na wybranych przystankach i węzłach integracyjnych, zmiany w rozkładzie jazdy, uwzględniające kursy wykonywane dwoma pojazdami jednocześnie, odłożenie w czasie uruchomienia Gdańskiego Tramwaju Wodnego oraz linii sezonowych 606, 622 i 658,
 • od 01.04.2020 r. wprowadzenie nowych taryf biletowych, a także nowych zasad przewozu rowerów i urządzeń transportu osobistego w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku.
 • 30.06.2020 r. - zakończenie budowy i uruchomienie linii tramwajowej na gdańskie Ujeścisko: linia nr 12, przedłużona z Migowa do Lawendowego Wzgórza, wzdłuż nowo wybudowanej al. Pawła Adamowicza. Zakończenie remontu torowiska i uruchomienie komunikacji tramwajowej do Stogów Plaży liniami tramwajowymi 8 i 9.