Reklamacje

Zasady składania reklamacji w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku określa Zarządzenie nr 13/2018 Dyrektora ZTM w Gdańsku z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Zarząd Transportu miejskiego w Gdańsku.

W celu złożenia reklamacji z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu bądź  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu zaleca się skorzystanie z załączonych wzorów.

Zarządzenie 13/2018 Dyrektora ZTM - Regulamin postępowania reklamacyjnego 

Zarządzenie 32/2019 Dyrektora ZTM zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania reklamacyjnego prowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku 

01WZOR-REKLAMACJI-Z-TYTULU-NALOZONEJ-OPLATY-DODATKOWEJ-ZA-JAZDE-BEZ-WAZNEGO-BILETU-SRODKAMI-KOMUNIKACJI-MIEJSKIEJ-aktualizacja-24-10-2019 (14.57 KB)

WZÓR REKLAMACJI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEWOZU (aktualizacja: 24.10.2019) (13.39 KB)