Kontrola biletowa

Informujemy, że od 01.01.2006 r. kontrola biletowa na liniach tramwajowych i autobusowych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest wykonywana przez Zakłady Wielobranżowe Renoma Sp. z o.o.

W pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku kontrola biletów odbywa się przez całą dobę. Prowadzona jest przez pracowników spółki kontrolującej, którzy winni być wyposażeni w identyfikator i czytnik do sprawdzania kart miejskich.

 
Od 01.01.2024 r. wszystkie identyfikatory mają następujący wzór:
wzór identyfikatora na 2024 r.

Wszystkie sprawy związane z kontrolą, tj. między innymi rozpatrywanie odwołań i uiszczanie nałożonych opłat, należy załatwiać w punkcie obsługi klienta:

Z.W. Renoma Sp. z o.o.
ul. Wały Jagiellońskie 2/4
Gdańsk
(budynek LOT I-piętro)

Godziny otwarcia tego punktu:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8:00-16:00
  • środa w godzinach 10:00-18:00


Przypominamy, że reklamacje można składać drogą mailową: reklamacje.gdansk@zwrenoma.pl.

Telefon do punktu obsługi klienta: 58 721-32-66.

nr konta na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat dodatkowych nałożonych po 01.01.2018 r.:
03 1090 1098 0000 0001 3562 3272

nr konta na które należy dokonywać wpłat z tytułu opłat dodatkowych nałożonych od 01.01.2015r. do 31.12.2017 r.:
57 1090 1098 0000 0001 0468 2307

1. Co powinna zawierać reklamacja?

2. Co zrobić w przypadku awarii kasownika?

3. Regulamin kontroli biletów - czytaj tu

4. Co zrobić, aby opłatę dodatkową rozłożyć na raty, umorzyć, odroczyć termin płatności