Oznaczenia rodzajów biletów na paragonie

  • M-sto Gdańsk - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze miasta Gdańska tylko na linie zwykłe i nocne,
  • Gm. Kolbudy - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze gminy Kolbudy, na linie zwykłe i nocne organizowane przez ZTM Gdańsk,
  • M-sto Pruszcz Gd. - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze miasta Pruszcz Gdański, na linie zwykłe i nocne organizowane przez ZTM Gdańsk,
  • Gm. Pruszcz Gd. - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze gminy Pruszcz Gdański, na obszarze wsi Bogatka, Wiślinka i Przejazdowo, na linie zwykłe i nocne organizowane przez ZTM Gdańsk,
  • Gm. Żukowo - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze gminy Żukowo na linie zwykłe i nocne organizowane przez ZTM Gdańsk,
  • Sopot - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze miasta Sopot na linie zwykłe i nocne, organizowane przez ZTM Gdańsk,
  • ZTM (Gdańsk+gminy) - oznacza, że bilet jest ważny na obszarze wszystkich miast i gmin, w których przewozy organizuje ZTM na liniach zwykłych i nocnych.
  • PP - oznacza, że bilet jest ważny od poniedziałku do piątku,
  • U - oznacza bilet ulgowy,
  • N - oznacza bilet pełnopłatny.

Po odejściu od kasy, reklamacje dotyczące kart miejskich będą rozpatrywane po okazaniu paragonu wyłącznie w punktach reklamacyjnych ZTM. Listę punktów realizujących reklamacje znajdziesz w punkcie 10.