Oznaczenia rodzajów biletów na paragonie

  • Miasto Gdańsk – oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach na obszarze miasta Gdańska,
  • Kolbudy - oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach, na obszarze gminy Kolbudy,
  • M-sto Pruszcz Gd. - oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach, na obszarze miasta Pruszcz Gdański,
  • Pruszcz Gd. - oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach, na obszarze gminy Pruszcz Gdański, tylko na obszarze wsi Bogatka, Wiślinka Przejazdowo,
  • Żukowo – oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach, na obszarze gminy Żukowo organizowane przez ZTM w Gdańsku,
  • Sopot - oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach organizowane przez ZTM w Gdańsku, na obszarze miasta Sopotu,
  • ZTM (Gdańsk+gminy) – oznacza, że bilet jest ważny na wszystkich liniach, na obszarze wszystkich miast i gmin, w których przewozy organizuje ZTM w Gdańsku.
  • ULG – oznacza bilet ulgowy,
  • NOR – oznacza bilet pełnopłatny.

Po odejściu od kasy, reklamacje dotyczące kart miejskich będą rozpatrywane po okazaniu paragonu wyłącznie w punktach reklamacyjnych ZTM. Listę punktów realizujących reklamacje znajdziesz w punkcie 10.