Taryfa obowiązująca w Sopocie

Zasady obowiązywania biletów w Sopocie

  • na liniach 171 i N1 w granicach Gminy Gdynia i Gminy Gdańsk lub w przejazdach międzygminnych obowiązują ceny biletów jednorazowych i okresowych, przepisy taryfowe oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, uchwalone zarówno przez Radę Miasta Gdańska, jak i przez Radę Miasta Gdyni - do wyboru przez pasażera
  • na linii G w przejazdach w granicach Gminy Gdynia i w przejazdach międzygminnych obowiązują ceny biletów oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych uchwalone przez Radę Miasta Gdyni. Natomiast w granicach Gminy Gdańsk obowiązują ceny biletów oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych uchwalone zarówno przez Radę Miasta Gdańska, jak i przez Radę Miasta Gdyni - do wyboru przez pasażera
  • w granicach Sopotu wzajemnie honorowane są przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku następujące rodzaje biletów:
    • jednoprzejazdowe
    • 1-godzinne
    • 24-godzinne

W pojazdach ZKM w Gdyni nie są natomiast honorowane bilety sieciowe ZTM w Gdańsku.

Cennik biletów obowiązujący od 01.05.2020 r. przy przejazdach liniami 117, 122, 143, N1 w granicach miasta Sopotu zgodnie z Uchwałą Nr XIV/254/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 27.02.2020 r.:

Zobacz: uchwała zmieniająca uchwała Nr XIV/254/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XL/530/2018 z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego na terenie Gminy Miasta Sopotu

Zobacz: uchwała nr XL/530/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 24.04.2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego na terenie Gminy Miasta Sopotu

Dla przejazdów między Sopotem a Gdańskiem od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują wyłącznie bilety ZTM w Gdańsku (uchwała nr XIX/471/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.01.2020 r. wraz z Zarządzeniem Nr 342/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.03.2020 r.).