Taryfa obowiązująca w Sopocie

Zasady obowiązywania biletów w Sopocie

  • na liniach 171 i N1 w granicach Gminy Gdynia i Gminy Gdańsk lub w przejazdach międzygminnych obowiązują ceny biletów jednorazowych i okresowych, przepisy taryfowe oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, ustalone zarówno przez Prezydenta Miasta Gdańska, jak i przez Prezydenta Miasta Gdyni - do wyboru przez pasażera
  • w granicach Sopotu wzajemnie honorowane są przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku następujące rodzaje biletów:

- jednorazowe:

jednoprzejazdowe

75-minutowe

24-godzinne

- okresowe ważne w granicach gminy Sopot

W pojazdach ZKM w Gdyni nie są natomiast honorowane bilety sieciowe ZTM w Gdańsku.

Ceny za usługi transportu komunalnego na terenie Gminy Miasta Sopotu od 3.04.2023 r.

 

Ceny biletów okresowych – uprawniają do przejazdów pojazdami ZKM w Gdyni oraz ZTM w Gdańsku w granicach Sopotu

Uchwała nr XLI/701/2023 Rady Miasta Sopotu z dnia 9.02.2023 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi transportowe na terenie gminy Miasta Sopotu

Zarządzenie nr 1809/2023 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13.03.2023 r. w sprawie ustalenia cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych

Dla przejazdów między Sopotem a Gdańskiem od 03.04.2023 r. obowiązują wyłącznie bilety ZTM w Gdańsku.

Uchwała Nr LIX/1486/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 9.02.2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za przejazdy środkami transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Zarządzenie nr 511/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.03.2023 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych