Taryfa obowiązująca w Sopocie

Zasady obowiązywania biletów w Sopocie

  • na liniach 171 i N1 w granicach Gminy Gdynia i Gminy Gdańsk lub w przejazdach międzygminnych obowiązują ceny biletów jednorazowych i okresowych, przepisy taryfowe oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych, uchwalone zarówno przez Radę Miasta Gdańska, jak i przez Radę Miasta Gdyni - do wyboru przez pasażera
  • na linii G w przejazdach w granicach Gminy Gdynia i w przejazdach międzygminnych obowiązują ceny biletów oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych uchwalone przez Radę Miasta Gdyni. Natomiast w granicach Gminy Gdańsk obowiązują ceny biletów oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych uchwalone zarówno przez Radę Miasta Gdańska, jak i przez Radę Miasta Gdyni - do wyboru przez pasażera
  • w granicach Sopotu wzajemnie honorowane są przez ZKM w Gdyni i ZTM w Gdańsku następujące rodzaje biletów:
    • jednoprzejazdowe
    • 1-godzinne
    • 24-godzinne

W pojazdach ZKM w Gdyni nie są natomiast honorowane bilety sieciowe ZTM w Gdańsku.

Cennik biletów obowiązujący od 01.05.2020 r. przy przejazdach liniami 117, 122, 143, N1 w granicach miasta Sopotu zgodnie z Uchwałą Nr XIV/254/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lutego 2020 r.:

Zakres ważności

Bilet

Normalny

Ulgowy

Ceny maksymalne biletów jednoprzejazdowych (zł)

Ważny na linii nocnej i zwykłej

3,80

1,90

Ważny na linii nocnej, pospiesznej i zwykłej

4,40

2,20

Ceny maksymalne biletów czasowych (zł)

Ważny 1 godzinę na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych

4,40

2,20

 

 

 

Ważny 24 godziny na liniach nocnych, pospiesznych i zwykłych

14,00

7,00

Ceny maksymalne biletów okresowych (zł)

 

 

Rodzaj linii

Bilet imienny

Bilet na okaziciela ważny we wszystkie dni tygodnia

 

Ważny od poniedziałku do piątku

Ważny we wszystkie dni tygodnia

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

Na linie zwykłe, nocne i pospieszne w granicach Sopotu

 

64 zł

 

32 zł

 

68 zł

 

34 zł

 

79 zł

Ceny maksymalne biletów semestralnych (zł)

 

 

Rodzaj linii

Bilet imienny

4 –miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia

01.10.-31.01 lub 01.02-31.05

5 –miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia

01.09.-31.01 lub 01.02-30.06

Na linie zwykłe, nocne i pospieszne w granicach Gminy

129 zł

162 zł

Zobacz: uchwała zmieniająca uchwała Nr XIV/254/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XL/530/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego na terenie Gminy Miasta Sopotu

Dla przejazdów między Sopotem a Gdańskiem od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują wyłącznie bilety ZTM w Gdańsku (uchwała nr XIX/471/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2020 r. wraz z Zarządzeniem Nr 342/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2020 r.).

Cennik biletów obowiązujący do 30.04.2020r. przy przejazdach liniami 117, 122, 143, N1 w granicach miasta Sopotu zgodnie z Uchwałą Nr XL/530/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 kwietnia 2018 r.:

Zakres ważności

Bilet

Pełnopłatny

Ulgowy

Ceny biletów jednoprzejazdowych (zł)

Ważny na linii zwykłej

3,20

1,60

 

 

 

Ceny biletów czasowych (zł)

Ważny 1 godzinę na liniach zwykłych

3,80

1,90

 

 

 

Ważny 24 godziny na liniach zwykłych, pospiesznych, specjalnych i nocnych

13,00

6,50

* Dopuszcza się przejazd linią pospieszną na terenie Sopotu na podstawie biletu na linie zwykłe.

Ceny biletów miesięcznych lub 30 dniowych (zł)

 

Rodzaj linii

Bilet imienny

Bilet na okaziciela ważny we wszystkie dni tygodnia

Ważny od poniedziałku do piątku

Ważny we wszystkie dni tygodnia

pełnopłatny

ulgowy

pełnopłatny

ulgowy

Zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gminy

 

58 zł

 

29 zł

 

64 zł

 

32 zł

 

75 zł

Ceny biletów semestralnych (zł)

Rodzaj linii

Bilet imienny

4 –miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia

01.10.-31.01 lub 01.02-31.05

5 –miesięczny ważny we wszystkie dni tygodnia

01.09.-31.01 lub 01.02-30.06

Zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gminy

122 zł

152 zł

Zobacz: uchwała nr XL/530/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za usługi transportu komunalnego na terenie Gminy Miasta Sopotu