Ulgi w opłatach

PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGI W OPŁATACH ZA PRZEJAZDY ŚRODKAMI GMINNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
(wg UCHWAŁY Nr XXXV/988/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2009 roku z późn. zm.)

Uwaga: Urząd Pracy nie przedłużył na 2020 rok programu dla bezrobotnych  „Wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy”. Tym samym w bieżącym roku nie ma już osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów na podstawie „Karty osoby aktywnie poszukującej pracy”.