Zgłaszanie awarii

Awarie automatów MENNICY
(numeracja automatów 1-51, 0125–0212, system Open Payment)

Awarie można zgłaszać:

  1.  Drogą elektroniczną na adres: telecentrum@mennica.com.pl
  2. Telefonicznie: pod nr tel. 22 583-91-02
automaty 0125-0212
 
automaty Open Payment

 

Awarie w automatów SKM
(numeracja automatów 1301-1325)

Awarie można zgłaszać:

  1. Drogą elektroniczną na adres: kontakt@automaty-gdansk.pl
  2. Telefonicznie: pod nr tel. 58 58-58-075

 

automaty SKM