Zdjęcia do pobrania

Wyrażamy zgodę na pobranie i nieodpłatne wykorzystanie przez dziennikarzy i pracowników mediów zdjęć w materiałach prasowych dotyczących Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, pod warunkiem podania źródła zdjęcia: ZTM w Gdańsku.

Uwaga: prosimy o uwzględnienie faktu, że prezentowane zdjęcia wykonywane były na przestrzeni ostatnich kilku lat, stąd też część z nich ma walor historyczny.