Wybrane informacje z Uchwały XXXIX/885/13 z 25.06.2013 r.

Zgodnie z Uchwałą XXXIX/885/13 z 25.06.2013 r. osobami uprawnionymi do przewozów jednorazowych są osoby niepełnosprawne posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (wszystkie typy schorzeń) lub umiarkowany stopień niepełnosprawności o następujących schorzeniach:

  1. upośledzenia umysłowe (symbol 01-U);
  2. choroby psychicznej (symbol 02-P);
  3. choroby narządu wzroku (symbol 04-O);
  4. epilepsji (symbol 06-E);
  5. całościowych zaburzeń rozwojowych.

Przewozy jednorazowe są wykonywane na terenie Gminy Miasta Gdańsk oraz gmin sąsiednich dla mieszkańców Miasta Gdańska.
Opłaty za przewozy jednorazowe.

  • 0,80 zł/km;
  • postój (za każde rozpoczęte 20 min.) 3,45zł;
  • opłata dodatkowa (za rezygnację lub zmianę terminu wykonania usługi przewozu zgłoszonych w czasie krótszym niż jedna godzina przed ustalonym czasem podstawienia pojazdu oraz za przekroczenie czasu oczekiwania przewoźnika wynoszącego 10 min. bez uprzedniego powiadomienia o tym przewoźnika) - 20,90zł;
  • przejazd opiekuna - bezpłatnie;
  • przejazd osoby towarzyszącej (poza opiekunem) - 10zł (osoba pełnoletnia), 5zł osoba niepełnoletnia).