ZTM blisko mieszkańców – zmiany w komunikacji miejskiej zainicjowane przez gdańszczan dla gdańszczan

Dodano: 22.09.2017 r.

W 2017 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku wprowadził szereg zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na wniosek mieszkańców. Były to zarówno nowe połączenia autobusowe, jak i korekty rozkładów jazdy w celu polepszenia punktualności oraz nowe przystanki „na żądanie”. Europejski Tydzień Mobilności jest doskonałą okazją do tego, by je podsumować.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z radami dzielnic, które na wnioski mieszkańców przygotowują i prezentują nam propozycje konkretnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – mówi Sebastian Zomkowski, z-ca dyrektora ds. przewozów ZTM w Gdańsku. – Duża część tych zmian jest uzasadniona i w tych przypadkach dostosujemy ofertę przewozową do faktycznych potrzeb danej grupy mieszkańców czy nawet pracowników dużych zakładów. Przypomnę, że każdy pasażer, który dostrzega potrzebę poprawienia oferty przewozowej, może zgłosić się do nas lub do swojej rady dzielnicy – dodaje Zomkowski.

- Dopiero po wdrożeniu zmian i obserwacji, jak przekładają się na codzienność, można dokonać korekty rozkładów czy przebiegów linii, o ile jest taka możliwość, tak jak miało to miejsce w przypadku linii 268 – mówi Zomkowski. Okazało się bowiem, że po jej uruchomieniu sami mieszkańcy wnioskowali o korektę przebiegu linii autobusowej i rozkładu jazdy.


Poniżej przedstawiamy zestawienie tych zmian w komunikacji miejskiej w 2017 roku, które zainicjowali sami mieszkańcy.  

 1. W sobotę, 28.01.2017 r., uruchomiona została  linia autobusowa 268 w dzielnicy Kokoszki na trasie: Kiełpinek PKM – Szczęśliwa – tzw. „Kartuska Północna” - Armii Krajowej – Kalinowa – Azaliowa – Szafranowa – Św. Brata Alberta – Osiedlowa – Fabryczna – Nowatorów – Budowalnych – Kokoszki Poczta – Budowlanych – Nowatorów – Metalowców – Św. Barat Alberta – Szafranowa – Azaliowa – Kalinowa – Otomińska – Goplańska – Kiełpino Górne Węsierska – Goplańska – Kiełpino Górne Lipuska – Goplańska – Otomińska – Armii Krajowej –  tzw. „Kartuska Północna” - Szczęśliwa – Kiełpinek PKM. Linia miała funkcjonować codziennie i być obsługiwana minibusami.

 2. W poniedziałek, 20.03.2017 r., na wniosek pasażerów, został  skorygowany powszedni rozkład jazdy linii 256. Korekta dotyczyła przyspieszania o 2 minuty odjazdu kursu o godz. 04:32, realizowanego z Dworca Głównego w kierunku Jankowa oraz przyspieszenia o 3 minuty odjazdu kursu o godz. 05:03, realizowanego z Jankowa w kierunku Dworca Głównego.

 3. W sobotę, 18.03.2017 r. zostały wprowadzone drobne zmiany w rozkładach jazdy linii tramwajowych:

  Para przystanków „Plac Solidarności” [2061] i [2062] otrzymał  status przystanku podwójnego (jak przy Dworcu Głównym),

  Linia 2: w dni powszednie w okresie nauki szkolnej, w godz. 17:00-19:00, z uwagi na dużą liczbę pasażerów, wybrane kursy zjazdowe tej linii z Łostowic Świętokrzyskiej do zajezdni Wrzeszcz zostały  skierowane po stałej trasie przez Zaspę, Przymorze i Oliwę (zamiast bezpośrednio przez al. Grunwaldzką). Godziny tych kursów ulegną drobnym korektom.

  Linia 7: w dni powszednie, pomiędzy przystankami „Opera Bałtycka” [2013] i „Kliniczna Szpital” [2070] czas przejazdu został  skrócony z 4 do 3 minut.

 4. W sobotę, 25.02.2017 r., wprowadzono  zmiany: autobusy linii 106, 111, 138, 184, 189 i wybranych kursy linii 315 zostały skierowane na wydłużoną trasę z Dworca Głównego do krańca „Wały Piastowskie” (jak linie 112, 186). Ostatnim przystankiem dla pasażerów jest przystanek „Wały Piastowskie” [1000], a pierwszym przystankiem dla pasażerów jest przystanek „Wały Piastowskie” [1009]:
  •    Linia 158: na wniosek mieszkańców z przystanku Stogi „Zimna” likwidacja kursu o  godz. 17:31 i uruchomienie kursu o godz. 18:20.

 5. Od soboty, 15.04.2017 r. na wniosek mieszkańców, zostaną skorygowane trasa i rozkłady jazdy linii autobusowej 136 w dni powszednie, soboty oraz niedziele i święta. Od tego dnia wszystkie kursy zarówno w kierunku Wrzeszcz PKP, jak i w kierunku Niedżwiednika wykonywane są z zajazdem na pętlę „Leśna Góra” [192], co umożliwiło lepsze skomunikowanie tego osiedla.

 6. Z dniem 29.05.2017 (poniedziałek) korekcie uległa trasa linii autobusowej 115. Zamiast ul. Do Studzienki i ul. Traugutta, autobusy pojechały z Wrzeszcza PKP przez al. Grunwaldzką, następnie Traktem Konnym i dalej ul. Skłodowskiej - Curie, ul. Smoluchowskiego, ul. Jarową, następnie dotychczasową trasą (ul. Schumanna - Beethovena, Powstańców Warszawskich...) w kierunku Dworca Głównego. W drugim kierunku podobnie, tj. od Dworca Głównego dotychczasową trasą, następnie od ul. Sobieskiego fragmentem Cygańskiej Góry, ul. Smoluchowskiego i dalej al. Zwycięstwa, ul. Miszewskiego do Wrzeszcza PKP. Dzięki korekcie trasy linii 115, pasażerowie dojeżdżają kolejną linią autobusową bezpośrednio pod Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Dotychczas było to możliwe tylko linią 283. Na nowej trasie autobusy linii 115 korzystały m.in. z przystanków linii 283: Szpital Zakażny, Centrum Medycyny Inwazyjnej i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Zmianie uległy rozkłady  jazdy linii 115. W tym samym pakiecie zmian zmodyfikowane zostały rozkłady jazdy linii 139 i 199. Ta ostatnia będzie funkcjonuje ze zwiększoną częstotliwością co 15 minut w godzinach szczytu popołudniowego.

 7. W środę, 10.05.2017 r., został uruchomiony dodatkowy skrócony kurs linii autobusowej 106. Jest on realizowany w dni powszednie o godz. 15:50 na trasie: Andruszkiewicza (Centrum KOGA) – Sucharskiego – zawrócenie na Rondzie KOR – Sucharskiego – Lenartowicza – ... – i dalej po stałej trasie do Centrum.

 8. Od czwartku, 11.05.2017 r., na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy Kokoszki, zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowej 268. Co się zmieniło? Zajazdy do „Kiełpina Górnego Węsierska” odbywają się tylko w wybranych kursach. W kierunku „Kiełpinek PKM” autobusy linii 268 pojechały ul. Bysewską (zamiast ul. Maszynową i Nowatorów) i dalej ul. Kartuską. Nowa trasa wygląda następująco: Kokoszki Poczta – Budowlanych – Bysewska – Kartuska – Fabryczna – Nowatorów – Metalowców – Osiedlowa – Św. Brata Alberta – Szafranowa – Azaliowa – Kalinowa – (wybrane kursy: Otomińska – Goplańska – Kiełpino Górne Węsierska – Goplańska – Kiełpino Górne Lipuska – Goplańska – Otomińska) – Armii Krajowej – „Kartuska Północna” – Szczęśliwa – Kiełpinek PKM. Korekcie uległy wszystkie godziny odjazdów (dla dni powszednich).

 9. Od poniedziałku, 29.05.2017 r. została testowo uruchomiona linia autobusowa 195. Przebieg trasy linii 195, uzgodniony z przedstawicielami Rady Dzielnicy, wygląda następująco: Siedlce – Łostowicka – Telimeny – Wojskiego – Łostowicka – Amii Krajowej – Sikorskiego – Chełm Witosa – Łostowicka – Wojskiego – Telimeny – Domeyki – Zosi – Pana Tadeusza -  Siedlce.
  Na trasie uruchomione zostały przystanki: „Soplicy” [1118], „Domeyki” [1116], „Zosi” [1114, 1115], „Rejenta” [1112, 1113], zlokalizowane w obrębie Wzgórza Mickiewicza, posiadające statut przystanków stałych. Linia funkcjonuje w dni powszednie, wg taryfy stałej.

 10. Zakończenie projektu „Otwarte Dane ZTM w Gdańsku” – maj 2017 r. Otwarcie danych dotyczących transportu publicznego w Gdańsku poprzedziły dwa “milowe kroki”. Pierwszym było uruchomienie w 2008 r. Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP), który usprawnił zarządzanie transportem miejskim. W ramach tego etapu 350 pojazdów (autobusy i tramwaje) zostało wyposażone w urządzenia pokładowe wraz z GPS. Drugim ważnym krokiem było wdrożenie zintegrowanego systemu sterowania ruchem w Trójmieście Tristar, w grudniu 2015 r., w ramach którego zmodernizowano 350 urządzeń SIP w pojazdach, zainstalowano 100 nowych urządzeń pokładowych w kolejnych autobusach i tramwajach, włączono pojazdy gdyńskiej komunikacji zbiorowej do systemu. Dzięki informacjom spływającym z pojazdów dyspozytorzy ruchu mają pełen ogląd wszystkich będących w trasie pojazdów (w godzinach szczytu jeżdzi po Gdańsku jednocześnie 109 tramwajów i 230 autobusów), co daje możliwość szybkiej reakcji w przypadku awarii, wypadku i innych zdarzeń losowych. Z dobrodziejstw informatycznych systemu Tristar korzystają także pasażerowie, którzy mają do dyspozycji tablice informacyjne z estymacjami czasu przyjazdu danego autobusu czy tramwaju umiejscowione na wybranych przystankach. Aby dotrzeć do większej liczby pasażerów, a także ze względów ekonomicznych, ZTM w Gdańsku zrealizował wersje tablic dla wszystkich przystanków dostępne na jego stronie internetowej.

 11. Od środy, 14.06.2017 r., w odpowiedzi na wnioski pasażerów, wprowadzono korektę rozkładu jazdy linii 295 obowiązującego w dni powszednie w okresie nauki szkolnej oraz ferii i wakacji. Przyspieszono o dwie minuty  kursy: z przystanku „Łostowice Świętokrzyska” w kierunku „Zakoniczyn” z godz. 5:15 na godz. 5:14; z przystanku „Zakoniczyn” w kierunku „Łostowice Świętokrzyska” z godz. 5:21 na 5:19.

 12. Od poniedziałku, 24.07.2017 r., zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowej 166. W dni powszednie nastąpiło przesuniecie odjazdów z „Rafineria – Brama” z godziny 13:55 na 14:00 i z godziny 14:24 na 14:30. Pozostałe kursy bez zmian.

 13. Od soboty, 02.09.2017 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Trasa linia 151 została wydłużona aż do Pruszcza Gdańskiego i zostanie oznaczona nowym numerem 132. Korekcie ulegną również rozkłady jazdy 189, 200, 205, 207 i 232. Polepszona została koordynacja wszystkich linii, dzięki czemu autobusy między  Gdańskiem a Pruszczem Gdańskim będą jeżdżą w godzinach szczytu w równych odstępach co 7-8 minut.
  Na wniosek mieszkańców linia zatrzymuje się na przystankach „Ukośna” („na żądanie”). •    Linia 132: uruchomiona została  linia 132 na trasie:
  I. (Gdańsk) Jana z Kolna – Wały Piastowskie – Podwale Grodzkie – Wały Jagiellońskie – Okopowa – Trakt Św. Wojciecha – (Pruszcz Gdański) Grunwaldzka – Raciborskiego – Cicha – Obrońców Wybrzeża - Wojska Polskiego – Grunwaldzka – Batalionów  Chłopskich – Zastawna – Rondo Kociewskie. Część kursów skrócona do Pruszcz Gdański Urząd Skarbowy, dojazd przez Sikorskiego – Łukasiewicza;
  II. (Pruszcz Gdański) Rondo Kociewskie – Zastawna – Batalionów Chłopskich – Grunwaldzka – Wojska Polskiego – Obrońców Wybrzeża – Cicha – Raciborskiego – Wojska Polskiego – Chopina – Grunwaldzka – (Gdańsk) Trakt Św. Wojciecha – Okopowa – Wały Jagiellońskie – Podwale Grodzkie – Wały Piastowskie – Jana z Kolna. Część kursów skrócona z Urzędu Skarbowego, dojazd go głównej trasy przez Łukasiewicza – Nowowiejskiego.
  •    Linia 189: zmiana rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia – zwiększenie liczby kursów,
  •    Linia 200: zmiana powszednich rozkładów jazdy,
  •    Linia 205: zmiana rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia – zwiększenie liczby kursów,
  •    Linia 207: zmiana rozkładów jazdy dla wszystkich dni tygodnia, wprowadzenie nowego przystanku „Ukośna” [1215, 1216] ze statutem przystanku warunkowego „na żądanie”.
  •    Linia 232: przywrócono przyspieszony charakter linii, korekta rozkładów jazdy we wszystkie dni tygodnia.

 14. Od soboty, 09.09.2017 r. nastąpiły drobne korekty w rozkładach jazdy linii tramwajowych 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12. Najważniejsze zmiany to:
  •    linie 2 i 8: polepszenie koordynacji rozkładów jazdy w szczycie popołudniowym,
  •    linia 4: większa liczba kursów w godzinach szczytu popołudniowego,
  •    linia 11: przyspieszenie kursu realizowanego z pętli „Chełm Witosa” o godz. 20:13/20:12 na godz. 20:10,
  •    linia 12: zwiększenie w dzień powszedni liczby kursów między Strzyżą PKM a Oliwą w związku z rosnącymi potrzebami przewozowymi (dojazdy studentów na uczelnię i pracowników do centrum biurowego).

 15. W poniedziałek, 18.09.2017 r., na wniosek mieszkańców została wprowadzona korekta rozkładów jazdy linii autobusowej 164. Korekta polega na przyspieszeniu o 1-2 minuty porannych kursów realizowanych z przystanku „Kiełpinek PKM” celem umożliwienia przesiadki na inne linie autobusowe.

 16. W poniedziałek, 25.09.2017 nastąpiła zmiana powszedniego rozkładu jazdy linii 148. Celem korekty rozkładu jazdy jest poprawa punktualności i regularności kursowania autobusów tej linii, szczególnie w szczycie popołudniowym.

 17. Od piątku, 22.09.2017 r., linia autobusowa 212 obsługuje parę przystanków „Miałki Szlak (n/ż)” [1101 i 1102]. Zwracamy uwagę, że przystanek ma charakter warunkowy („na żądanie”). Godziny odjazdu z pozostałych przystanków nie ulegną zmianie.
Na zakończenie warto dodać, że ulica Stągiewna w Gdańsku została trwale wyłączona z ruchu kołowego od 1 sierpnia 2017 r. Od tego czasu przeznaczona jest wyłącznie dla ruchu pieszego.

Miasto Gdańsk od 2009 r. sukcesywnie rozszerza na Głównym Mieście strefy przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Pierwszą z ulic, którą zamknięto dla ruchu kołowego na czas sezonu turystycznego tworząc z niej deptak dla pieszych była ulica Piwna. Pomysł odniósł sukces, dlatego w kolejnych latach deptakami na czas sezonu stawały się kolejne ulice, albo ich części: Ogarna,  Tkacka,  Kołodziejska. Ostatecznie stały się całorocznymi ciągami bez samochodów. Kilka lat temu podobne zmiany zaszły na fragmencie ul. Straganiarskiej. W tym roku do listy deptaków dołączyły ulice Stągiewna i Grabla IV. Początkowo ulice zamykano jedynie na czas sezonu - od początku maja do końca września. Teraz wybrane ulice są całorocznymi deptakami, na których ustawione są kwietniki i ławki. Jak informuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, konsekwentnie tworzona jest przestrzeń przyjazna  pieszym i rowerzystom. Zatem to nie koniec zmian. W ramach uspokajania ruchu od 24 kwietnia tego roku obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych na Główne Miasto w Gdańsku.