Czy jest możliwy przewóz roweru w pojeździe komunikacji miejskiej?

Rowery mogą być przewożone wyłącznie w pojazdach wyposażonych w zabezpieczające pasy mocujące, stojaki lub wieszaki. Liczba rowerów przewożonych w danym pojeździe jest uzależniona od liczby pasów/wieszaków/stojaków w pojeździe i określona na piktogramie przy wejściu do pojazdu. Pasażer z rowerem ma obowiązek właściwego zabezpieczenia przewożonego roweru i sprawowania nad nim nadzoru podczas jazdy. Pasażer z rowerem jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego przewozu roweru. Uwaga! Rowery elektryczne oraz rowery i inne urządzenia transportu osobistego, które stanowią flotę systemu wypożyczalni nie mogą być przewożone w pojazdach komunikacji miejskiej w Gdańsku.