Czy jest możliwy przewóz roweru w pojeździe komunikacji miejskiej?

Przewóz  rowerów  jest  dozwolony  w  pojazdach  niskopodłogowych  lub  z  częścią niskopodłogową.  Osoba przewożąca rower jest zobowiązana do jego właściwego zabezpieczenia. 

Przed   osobą  z  rowerem   pierwszeństwo  w  przewozie   posiadają  osoby   niepełnosprawne  na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi. Należy przy tym pamiętać, ze w pojazdach nie wolno przewozić przedmiotów,  które  mogą wyrządzić szkodę  innym  pasażerom  przez  zanieczyszczenie  lub  uszkodzenie  ich ciała lub odzieży albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd. W oparciu o te zapisy kierujący pojazdem może odmówić przewozu roweru.