Czy kierujący pojazdem może zażądać ode mnie zdjęcia plecaka?

Zabronione jest przebywanie w pojeździe z założonym plecakiem. Założony plecak nie tylko zabiera miejsce innym pasażerom, uniemożliwiając im często nie tylko wejście do pojazdu, ale i dotarcie do wyjścia. W pojazdach komunikacji miejskiej wgrane są komunikaty głosowe, proszące pasażerów o zdjęcie plecaków. Sytuacja, kiedy z powodu założonych plecaków pasażerowie mogą nie wejść do pojazdu, stanowi podstawę dla kierującego pojazdem do zażądania zdjęcia plecaka.