Czy mogę odtworzyć utraconą kartę na okaziciela?

Niestety, nie ma możliwości odtworzenia takiej karty po jej utracie.