Czy przewóz bagażu w autobusie jest płatny?

Pasażerowie mogą przewozić  w  pojazdach  bagaż ręczny, jeżeli  istnieje  możliwość  takiego  umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie utrudniał przejścia, nie zasłaniał widoczności kierującemu  pojazdem,  nie  stwarzał możliwości wyrządzenia  szkody  podróżnym  lub  narażał  ich  na niewygodę. Bagaż ręczny zabierany przez podróżnych przewozi się bezpłatnie.