Czy przewóz zwierząt lub psa jest płatny?

Przewóz psa lub małych zwierząt domowych jest bezpłatny pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych warunków. Małe zwierzęta pokojowe można przewozić, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np.  z  powodu hałasu,  zapachu). Przewożone zwierzęta powinny  być  umieszczone  w  odpowiednim  opakowaniu  (w  koszach, skrzynkach, klatkach), zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody. Przewóz  psów,  w  liczbie  nie  większej niż  jeden  pies  pod  opieką dorosłego podróżnego,  jest dozwolony (z wyłączeniem  miejsc  do  siedzenia)  pod  warunkiem,  że podróżny  posiada  aktualne  świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.