Czy przewóz zwierząt lub psa jest płatny?

Małe zwierzęta  pokojowe  można przewozić, jeżeli  nie  są uciążliwe  dla  podróżnych  (np.  z  powodu hałasu,  zapachu).  Przewożone zwierzęta  powinny  być  umieszczone  w  odpowiednim  opakowaniu  (w  koszach, skrzynkach, klatkach), zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody. Przewóz  psów,  w  liczbie  nie  większej niż  jeden  pies  pod  opieką dorosłego podróżnego,  jest dozwolony (z wyłączeniem  miejsc  do  siedzenia)  pod  warunkiem,  że podróżny  posiada  aktualne  świadectwo szczepienia psa, a pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.