Czy student powyżej 26. roku życia ma prawo do przejazdu ulgowego w komunikacji organizowanej przez ZTM Gdańsk?

Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych bez względu na wiek posiadają prawo do przejazdów ulgowych na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Natomiast studenci zagranicznych szkół i uczelni do ukończenia 26 roku życia mają prawo do przejazdu ulgowego na podstawie Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 „Student” lub karty „ISIC” wydana poza granicami kraju.