Czy w przypadku utraty legitymacji szkolnej lub studenckiej mogę korzystać z ulgowych przejazdów?

Niestety, do korzystania z ulgowego przejazdu konieczne jest posiadanie oryginału dokumentu, który do tego uprawnia.