Czy ZTM prowadzi kontrole biletowe w pojazdach?

Nie, Zarząd Transportu Miejskiego nie prowadzi kontroli biletowych w pojazdach. Zleca to wyłonionej w przetargu firmie zewnętrznej.