Czym jest ZTM?

To jednostka samorządowa, organ Miasta Gdańska, powołany celem organizacji przewozów pojazdami komunikacji miejskiej w Gdańsku oraz gminach sąsiednich.  Powstanie ZTM wynikło z konieczności rozdzielenia funkcji organizacji i kontroli przewozów od bieżącej działalności eksploatacyjnej. ZTM analizuje zarówno potrzeby mieszkańców, jak też  koszty operatorów i racjonalizuje je pod kątem możliwości budżetowych Miasta.