Do którego roku życia doktoranci mogą korzystać z ulgowych przejazdów w komunikacji ZTM Gdańsk?

Doktoranci, bez względu na wiek, na podstawie ważnej legitymacji doktoranta mogą korzystać z ulgowego przejazdu.