Gdzie mam ustawić wózek z dzieckiem/wózek inwalidzki w pojeździe komunikacji miejskiej?

Wózki dziecięce i inwalidzkie należy przewozić w miejscach do tego wyznaczonych, które są oznaczone piktogramami. Wózek inwalidzki należy ustawić w pojeździe, a następnie odpowiednio go zabezpieczyć, by nie przemieszczał się po pokładzie.