Informacja dotycząca RODO

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Arkadiusz Dymowski
tel. 58 520-57-38
e-mail: ztm-dl-iod@gdansk.gda.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, 80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego przekazujemy Państwu informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego, m.in.:

 • jakie dane i w jakim celu przetwarzamy - imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres email, wizerunek, dane szczególnych kategorii (opcjonalnie) w celach związanych z:
  1. wystawieniem Karty Miejskiej,
  2. ładowaniem jej biletami
  3. prowadzeniem ewidencji Kart Miejskich,
  4. przewozem osób niepełnosprawnych w ramach systemu pomocy społecznej,
  5. zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia,
   a także w celu
  6. rozpatrywania reklamacji,
  7. rozpatrywania skarg i wniosków;
 • kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych - ZTM powołał Inspektora ochrony danych;
 • podmioty, którym Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
  1. Gdańskie Centrum Informatyczne - jednostce obsługującej systemy informatyczne,
  2. operatorom/przewoźnikom: GAiT Sp. z o.o., BP Tour, PKM Gdynia, PKS Sp. z o.o., ALKA –TRANS Usługi Transportowe Alicja Sabak, GUCIO Janusz Klicner, Firma Handlowo-Usługowa "MATEOBUS" Sławomir Tecław, PRZEWOZY AUTOKAROWE JAN KILIAN,
  3. MZK Wejherowo,
  4. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
  5. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście,
  6. NetPC,
  7. Mennica Polska S.A.,
  8. punkty sprzedaży biletów okresowych (Urzędy Pocztowe nr 4, 8, 18, 24, 26 i 50, Kasy EMAR na Dworcu Głównym PKP, we Wrzeszczu i w Sopocie, Firma Handlowa Janina Kotowoda, MROZEK Grzegorz Zima, PHU „NIKA” Edyta Wollenberg),
  9. EMCARD a.s.,
  10. ZW Renoma Sp. z o.o.,
  11. sądy, organy egzekucyjne, firmy windykacyjne i pełnomocnicy procesowi;
 • macie Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych;
 • przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – nie dotyczy;
 • okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • obowiązki Administratora: ZTM wdraża i uaktualnia środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez administratora danych Państwa praw i wolności.

W razie pytań związanych z przekazanymi powyżej informacjami zachęcamy do kontaktu z Inspektorem ochrony danych Zarządu Transportu Miejskiego.