Jakie są zadania ZTM?

 • prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców,
 • planowanie sieci i układu linii komunikacji miejskiej,
 • opracowywanie rozkładów jazdy,
 • prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych na wykonywanie usług transportu zbiorowego,
 • kontrola świadczenia usług przewozowych pod względem ich zgodności z warunkami umów,
 • sprzedaż biletów,
 • promocja transportu publicznego,
 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie komercyjnych przewozów pasażerskich i uzgadnianie rozkładów jazdy,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach dotyczących    komunikacji publicznej,
 • uzgadnianie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i projektów komunikacji zastępczej na czas prowadzenia remontów i inwestycji drogowych,
 • współpraca przy planowaniu inwestycji miejskich w szczególności w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego.