Jestem rodzicem, często podróżuję z dzieckiem/ osobą z niepełnosprawnością. Czy w pojazdach komunikacji miejskiej znajdują się miejsca siedzące dla rodziców z dziećmi/dla osób z niepełnosprawnościami?

Rodzice z dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami mogą usiąść na każdym dowolnym miejscu w pojeździe. Nad niektórymi miejscami widnieją również piktogramy/napisy oznaczające miejsce wskazane dla pasażerów z dziećmi/ z niepełnosprawnościami. Pasażer,  który  zajmuje takie miejsce  jest zobowiązany je zwolnić w razie zgłoszenia się osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.