Kto może korzystać z biletów semestralnych?

Bilet semestralny imienny przysługuje wyłącznie:

  1. uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do 24 roku życia - na podstawie legitymacji szkolnej;
  2. studentom - na podstawie legitymacji studenckiej;
  3. dzieciom uczęszczającym do przedszkoli.