Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (dalej: ZTM) i Gdańskie Centrum Multimedialne (dalej: GCM), które wykonuje i utrzymuje strony internetowe ZTM, przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis internetowy w domenie www.ztm.gda.pl. Gromadzone dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron internetowych ZTM. Korzystamy z narzędzi Google Analytics. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych w ramach tego serwisu można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl Poza tym przypadkiem żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • adres URL żądania,
 • nazwa domeny,
 • identyfikator urządzenia,
 • typ przeglądarki,
 • język przeglądarki,
 • liczba kliknięć na stronach serwisu ZTM,
 • ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach serwisu ZTM,
 • data i godzina przeglądania stron ZTM,
 • typ i wersja systemu operacyjnego,
 • rozdzielczość ekranu,
 • dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

W trakcie przeglądania strony internetowej za pomocą urządzeń mobilnych przetwarzaniu mogą podlegać również dane takie jak:

 • pewne informacje o telefonie komórkowym lub tablecie, w tym identyfikator urządzenia mobilnego (Device ID),
 • identyfikator użytkownika (User ID),
 • typ i wersja programu operacyjnego.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony ZTM. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem internetowym ZTM. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm cookies na stronach internetowych ZTM

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach ZTM nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis ZTM zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW ZTM.