Przepisy porządkowe

 

Tekst jednolity Uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLVII /1408/18 z dnia 25.01.2018 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego pojazdami gminnego transportu zbiorowego na terenie obsługiwanym przez komunikację miejską organizowaną przez miasto Gdańsk.

Uchwały zmieniające