Sprzedaż wierzytelności wynikających z nałożonych w latach 2006 – 2014 opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Gdańsk II

Warunki przetargu zamieszczono w Regulaminie.

 

Opis przedmiotu:

Wierzytelności wynikające z nałożonych w latach 2006-2014 opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Gdańsk. Są to sprawy sądowe z nakazami zapłaty wystawionymi w latach od października 2010 do grudnia 2017 r. Przedmiot przetargu został podzielony na cztery pakiety:

I pakiet nakazy zapłaty (4 303 szt.) z lat 2014, 2016, 2017 o wartości 2 048 742,00 zł (wartość opłaty dodatkowej i przewozowej)

II pakiet nakazy zapłaty z 2015 r. (7 889 szt.) o wartości: 5 901 353,73 zł

III pakiet nakazy zapłaty z lat: 2012-2013 (9 749 szt.) o wartości 3 370 915,01 zł

IV pakiet nakazy zapłaty z okresu październik 2010 r. – 2011 r. (3 784 szt.) o wartości 1 864  677,33 zł

Minimalna cena wywoławcza wartości przedmiotu sprzedaży wynosi 20 % wartości każdego pakietu.

Wyżej wskazane wartości pakietu obejmują wyłącznie wartość opłat dodatkowych i przewozowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu.

Przedmiot sprzedaży stanowią również pozostałe wierzytelności zasądzone nakazami zapłaty, w szczególności koszty sądowe i odsetki.

Wśród w/w spraw w nie więcej niż około 2% spraw zostały wysłane do sądu wnioski o nadanie klauzuli wykonalności i nie zostały zwrotnie przesłane przez sąd. Oznacza to, że konieczne będzie wystąpienie do sądu o wydanie nakazu zapłaty w miejsce utraconego lub przesłanie nakazu wraz z klauzulą.

 

Oferty należy złożyć do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00. w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49 w Gdańsku - Sekretariat pok. 112.

Przedmiot przetargu można zweryfikować w siedzibie ZTM w Gdańsku, ul. Na Stoku 49      w Gdańsku w dniach 21.08. - 27.08.2020 r. w godz. 8:00 – 13:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.

Osoba do kontaktu: Magdalena Służewska, nr tel. 58 520 57 10

 

Dokumenty do pobrania: