Zapomniałam karty miejskiej, na której miałam ważny bilet i otrzymałam wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego biletu. Czy mogę je anulować?

W przypadku nieposiadania Karty podczas kontroli lub gdy Karta jest nieważna tj. nieczytelna lub nie ma przedłużonej ważności, kontroler wystawi wezwanie do zapłaty za jazdę bez ważnego dokumentu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu. Wezwanie może zostać anulowane po przedstawieniu w biurze firmy kontrolującej w terminie 7 dni od otrzymania wezwania ważnej Karty i opłaceniu opłaty manipulacyjnej za anulowanie.