Zasady taryfowe

Obowiązujące od 03.04.2023 r.

Uchwała Nr LIX/1486/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnych cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Zarządzenie nr 995/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Zarządzenie nr 465/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Zarządzenie nr 435/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 07 marca 2024 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Zarządzenie nr 1807/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

Zarządzenie nr 511/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych