Bilety okresowe

Cennik ważny od 03 kwietnia 2023 r.

 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BILETÓW OKRESOWYCH:

 1. Do korzystania z biletów okresowych pełnopłatnych uprawnieni są wszyscy pasażerowie.
 2. Z biletów okresowych ulgowych (miesięcznych) mogą korzystać pasażerowie uprawnieni do przejazdów ulgowych.
 3. Do korzystania z biletów semestralnych uprawnieni są:
  a) uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, policealnych - do ukończenia 24 roku życia;
  b) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych;
  c) dzieci uczęszczające do przedszkoli.

Bilety na okaziciela:

 • ważne są na wszystkich liniach i we wszystkie dni tygodnia,
 • uprawniają w zakresie określonym na doładowanym bilecie do przejazdu każdej legitymującej się nim osoby,
 • należy posiadać w czasie przejazdu i okazywać na żądanie kontrolerów biletów. W przypadku braku biletu na okaziciela w trakcie kontroli - odwoływania nie będą rozpatrywane.

Bilety okresowe nabyte przez pasażera nie podlegają zwrotowi lub wymianie w okresie ich ważności.

 

GRANICE STREF TARYFOWYCH DLA BILETÓW OKRESOWYCH

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA BILETÓW OKRESOWYCH

1) Bilet okresowy na sieć ZTM (Gdańsk + gminy)

Bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami ZTM w Gdańsku na całej ich długości (na terenie miasta Gdańska oraz gmin ościennych). Dodatkowo – niezależnie od operatora – bilet ten obowiązuje we wszystkich pojazdach linii 171, N1.

Na terenie Sopotu bilet ten obowiązuje wyłącznie w pojazdach linii 117, 122, 143 oraz N1 i nie jest honorowany w pojazdach ZKM Gdynia.

2) Bilet okresowy na miasto Gdańsk

Bilet upoważnia do przejazdu między wszystkimi przystankami położonymi na terenie Gdańska.

W przypadku podróży autobusem zmierzającym poza granice Gdańska, pasażerowie posiadający bilet okresowy ważny wyłącznie na terenie Gdańska, na przystankach:

1) Sopot Hotel „Marina”,
2) Sopot-Kasztanowa,
3) Myśliborska,
4) Przyrodników,
5) Lubowidzka,
6) Osiedle Świętokrzyskie (dla linii 255 i 256 a dla 156 w kierunku Ujeściska),
7) Olimpijska (dla linii 213),
8) Elfów (dla linii 156 w kierunku Kowale Szkoła Metropolitalna),
9) Pruszcz Gdański – Radunica,
10) Rafineria,
11) Benzynowa,
12) Zagroble,
13) Sobieszewo,

zobowiązani są do skasowania najpóźniej w chwili odjazdu z jednego z w/w przystanków odpowiedniego biletu jednorazowego.

Wyjątek stanowią pasażerowie linii 112, 186 i N9, którzy w drodze z Gdańska na Wyspę Sobieszewską, Płonię (ulica Benzynowa) (lub z powrotem) mogą przejeżdżać przez terytorium gminy Pruszcz Gdański bez prawa wsiadania/wysiadania z pojazdu.

Analogicznie pasażerowie linii N1 podróżujący z centrum Gdańska do dzielnicy Osowa mogą przejeżdżać przez terytorium miasta Sopot i Gdynia bez prawa wsiadania/wysiadania z pojazdu.

Przy przejazdach do/z Gdańska korzystanie z przystanków: Bogatka I, Bogatka II, Bogatka III, Przejazdowo-Dobrowo, Wiślinka Sportowa, Wiślinka Brzegowa, Przejazdowo Jesionowa, Przejazdowo Sezonowa, Przejazdowo Łąkowa, Przejazdowo-Makro, Wiślinka Piaskowa, Wiślinka Szkolna dozwolone jest wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych lub biletów okresowych na całą sieć ZTM w Gdańsku. Bilet okresowy na miasto Gdańsk nie upoważnia do podróżowania liniami 255, 156 i 256 do przystanku „Kowale-Osiedle Olimp”, linią 213 do przystanku „Kowale-Osiedle Cytrusowe” oraz linią 166 do przystanków „Przejazdowo-Makro oraz Przejazdowo-Dobrowo”.

3) Bilet okresowy na Sopot

Bilet upoważnia do przejazdu autobusami gdańskiej komunikacji miejskiej między wszystkimi przystankami położonymi na terenie miasta Sopotu.

Bilet ten honorowany jest również na liniach ZKM Gdynia nr S, 31, 144, 177, 181, 185, 187, 244, 287, 700 wyłącznie w granicach Sopotu.

Zobacz: Taryfa obowiązująca w Sopocie

4) Bilet okresowy na gminę Kolbudy

Bilet upoważnia do przejazdu autobusami gdańskiej komunikacji miejskiej między wszystkimi przystankami położonymi na terenie gminy Kolbudy.

5) Bilet okresowy na miasto Pruszcz Gdański

Bilet upoważnia do przejazdu autobusami gdańskiej komunikacji miejskiej między wszystkimi przystankami położonymi na terenie miasta Pruszcz Gdański.

Linia 107, przebiegająca na całej długości trasy przez terytorium Miasta Pruszcz Gdański, jest linią bezpłatną dla posiadaczy Pruszczańskiej Karty Mieszkańca. Więcej czytaj tu.

6) Bilet okresowy na Gminę Pruszcz Gdański

UWAGA: Bilet nie obowiązuje na obszarze miasta Pruszcz Gdański! Bilet dotyczy wyłącznie przejazdów w obrębie wsi Bogatka, Przejazdowo i Wiślinka!

Bilet upoważnia do przejazdu autobusami gdańskiej komunikacji miejskiej między wszystkimi przystankami położonymi na terenie gminy Pruszcz Gdański.

7) Bilet okresowy na Gminę Żukowo

Bilet upoważnia do przejazdu autobusami gdańskiej komunikacji miejskiej między wszystkimi przystankami położonymi na terenie gminy Żukowo.