Zasady obowiązywania biletów w przejazdach międzygminnych

  • dla przejazdów na podstawie biletów jednorazowych obowiązują ceny jak za przejazdy w obrębie Gdańska,
  • przejazdy na podstawie biletów okresowych odbywać się powinny na podstawie biletów na całą sieć ZTM (zobacz: bilety okresowe)
  • na całej długości linii 171 i N1 obowiązują bilety emitowane zarówno przez ZTM w Gdańsku jak i ZKM w Gdyni,
  • na całej długości linii 171 i N1 obowiązują uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów ustalone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni do wyboru przez pasażera,
  • na całej długości linii 171 i N1 posiadacze Karty Mieszkańca Gdańska podczas kontroli muszą okazać ważną legitymację szkolną,