Zasady przewozu rowerów

Chcesz zabrać rower lub inne urządzenie transportu osobistego do autobusu lub tramwaju?

Pamiętaj, że:

 • przed osobą z rowerem pierwszeństwo podczas zajmowania miejsca w pojeździe mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi,
 • przewóz roweru jest dozwolony w pojazdach oznaczonych piktogramem i w miejscu przeznaczonym do umieszczenia i umocowania roweru, w liczbie określonej na piktogramie,
 • pasażer przewożący rower zobowiązany jest wejść do pojazdu drzwiami, przy których umieszczony jest piktogram z oznaczeniem roweru, ustawić rower równolegle przy burcie pojazdu w miejscu przeznaczonym do przewozu wózków i rowerów oraz przypiąć go pasem mocującym będącym na wyposażeniu pojazdu lub umieścić na stojaku/wieszaku,
 • pasażer przewożący rower zobowiązany jest do jego właściwego zabezpieczenia i powinien mieć nad nim nadzór podczas jazdy,
 • ewentualny równoczesny przewóz przez pasażera roweru i przejazd osoby na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym możliwy jest pod warunkiem uzyskania zgody osoby kierującej pojazdem,
 • pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem (w tym również rowerem i urządzeniem transportu osobistego) lub zwierzęciem oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty lub zwierzęta,
 • pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego, zwierząt, roweru, hulajnogi oraz innych urządzeń transportu osobistego.

Zabrania się:    

 • przewożenia roweru bez zabezpieczenia specjalnym pasem mocującym, będącym na wyposażeniu pojazdu lub nie ustawionego w stojaku/wieszaku,
 • przewożenia hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego, które nie są złożone i które nie stanowią bagażu,
 • przewożenia rowerów elektrycznych,
 • przewożenia rowerów, hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego, które są flotą systemu wypożyczalni.

Wysokość opłaty dodatkowej za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą do pojazdu gdańskiej komunikacji miejskiej zwierząt i rzeczy, a w szczególności za zabieranie ze sobą do pojazdu rzeczy wyłączonych z przewozu, albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczegółowych bez zachowania tych warunków - 96 zł.

Podstawy prawne: