Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Dworzec Główny  1015
Kierunek:
Przegalina

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Codziennie

23

0

1

2

3

Objaśnienia:
a
– Kurs przez: Żabi Kruk
b
– Nie kursuje przez: Górki Wschodnie