Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
Przystanek:
Płocka  1317
Kierunek:
Olimpijska

Dopuszczalne jest 1-minutowe przyspieszenie lub 3-minutowe opóźnienie odjazdu.

Codziennie

23

0

1

2

3

Objaśnienia:
a
– nie kursuje przez: Kolorowa