Tramwaje »  [ 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   ]    Autobusy »  [ T8   T9   100   106   107   108   110   111   112   113   115   116   117   118   120   122   123   124   126   127   129   130   131   132   136   138   139   143   148   149   154   155   156   157   158   162   164   166   167   168   169   171   174   175   178   179   184   186   188   189   195   199   200   205   207   210   212   213   227   232   249   255   256   258   262   267   268   269   283   295   512   574   911   ]    Nocne autobusy »  [ N1   N2   N3   N4   N5   N6   N8   N9   N11   N12   N13   ]   

Trasa

Oliwa Pętla Tramwajowa - Obrońców Westerplatte - Polanki - Stary Rynek Oliwski - Spacerowa - Karwieńska - Oliwa ZOO


Kierunek: Oliwa Pętla Tramwajowa
Przystanki:
 
Oliwa ZOO
 
Spacerowa (n/ż)
 
Cystersów
 
Oliwa Pętla Tramwajowa
Kierunek: Oliwa ZOO
Przystanki:
 
Oliwa Pętla Tramwajowa
 
Cystersów
 
Spacerowa (n/ż)
 
Oliwa ZOO