Rodzina zastępcza pojedzie komunikacją miejską za darmo


Tragedia, jaka dotknęła 16-letnią Patrycję i 13-letniego Sebastiana, którzy przed trzema laty stracili tatę, a w lutym tego roku mamę, szeroko opisywana w Dzienniku Bałtyckim, poruszyła gdańszczan. Wiceprezydent Maciej Lisicki umorzył osieroconemu rodzeństwu dług na mieszkaniu komunalnym, w którym mieszkali z rodzicami, ratując tym samym dzieci przed eksmisją. Teraz Zarząd Transportu Miejskiego w przyspieszonym trybie wydał rodzinie Karty Dużej Rodziny do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. O jej przyznanie mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, w których występuje 3 lub więcej dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest wyłącznie rodzinom zamieszkującym w Gdańsku. Kartę otrzyma każdy członek w rodzinie, której na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

Zgodnie z podjętą dnia 17.02.2011 r. uchwałą Rady Miasta Gdańska, Karta Dużej Rodziny uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gdańsku bez konieczności ładowania jej odpowiednim biletem.

 

- Standardowy okres oczekiwania na wyrobienie karty dużej rodziny wynosi do 30 dni. Jednak w tym konkretnym przypadku, kierując się dobrem rodziny i pamiętając o jej sytuacji finansowej, na mocy uprawnień, jakie posiadamy, przyspieszyliśmy procedurę związaną z przyznaniem i wyrobieniem Karty Dużej Rodziny – mówi Jerzy Dobaczewski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. – Nasi pracownicy monitorowali sytuację rodziny i byli w ciągłym kontakcie z panią Ewą. Kiedy więc otrzymała ona postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia w postaci ustanowienia jej rodziną zastępczą dla Patrycji i Sebastiana, zaprosili ją do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego, do Punktu Reklamacji, którego pracownice przyjęły wnioski. Karty były gotowe już w piątek, zaledwie tydzień po złożeniu wniosku przez panią Ewę. Choć tyle mogliśmy zrobić i w ten sposób pomóc tej rodzinie w sytuacji, w jakiej się znalazła  – dodaje.

- Nie można było przejść obojętnie obok dramatu tej rodziny, nieszczęścia osieroconych dzieci – mówi Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. – Mimo smutku krzepi mnie jednak myśl o instytucjach, które poruszone tą sytuacją zadeklarowały pomoc. Ze swojej strony umorzyliśmy dzieciom dług za mieszkanie komunalne w wysokości 16 tys. zł. Do tego dochodzi inicjatywa Zarządu Transportu Miejskiego, przyspieszająca procedurę wyrobienia Karty Dużej Rodziny, co bardzo mnie cieszy. Mam nadzieję, że zachęcone naszym przykładem inne instytucje również dołożą wszelkich starań, by rodzina pani Ewy w tych trudnych chwilach nie została sama i w ramach swoich uprawnień uczynią wszystko, by pomóc tym ludziom – podkreśla.

 

Przeczytaj artykuł rodzina zastępcza