W Gdańsku montowane są dodatkowe zabezpieczenia biletomatów

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 09.07.2020 r.
W związku z licznymi próbami włamań do automatów biletowych na terenie Gdańska, skutkujących trwałymi uszkodzeniami, Mennica Polska instaluje we wszystkich urządzeniach dodatkowe zabezpieczenia. Ponadto, w celu zapobiegnięcia kolejnym aktom wandalizmu, tymczasowo wyłącza obsługę gotówki w wybranych biletomatach. To oznacza, że zapłacimy tam wyłącznie kartą bankową.
mennica_polska


Mennica Polska prowadzi sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Gdańsku i okolicach poprzez sieć 85 automatów. Z uwagi na liczne próby włamań w ostatnich kilku miesiącach – po uprzednim poinformowaniu władz – spółka podjęła szereg działań służących ograniczeniu ryzyka dewastacji kolejnych urządzeń. Działania te obejmują m.in. montaż dodatkowych zabezpieczeń antywłamaniowych i wyłączenie w części automatów obsługi gotówki, przy jednoczesnym opróżnieniu zasobników. W konsekwencji realizacja transakcji w wybranych lokalizacjach będzie tymczasowo możliwa wyłącznie z użyciem karty bankowej.

– Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najsprawniej przeprowadzić konieczne działania. Sytuacja, z jaką mamy do czynienia w ostatnich miesiącach w Gdańsku, jest nietypowa w skali całej naszej działalności. Zwróciliśmy się do właściwych służb z prośbą o wsparcie. Liczymy m.in. na wzmożone patrole w lokalizacjach najbardziej narażonych na potencjalne akty wandalizmu – mówi Piotr Waśniewski, Dyrektor Działu Utrzymania Systemów Płatności Elektronicznych w Mennicy Polskiej.

Tylko w czerwcu Mennica Polska odnotowała próbę włamań do 9 z 85 biletomatów. Należy przy tym zauważyć, że zysk – niekiedy tylko potencjalny – po stronie osoby, której udało się sforsować zabezpieczenia, czy chociażby podejmującej nieskuteczną próbę, jest nieadekwatny do kosztów naprawy po stronie operatora. W przypadku ostatnich incydentów w Gdańsku straty, związane wyłącznie z potrzebą naprawy zdewastowanych automatów, zostały oszacowane na blisko pół miliona złotych.

Akty wandalizmu wpływają wprost na ograniczenia dostępności biletomatów dla mieszkańców. Ponowne uruchomienie urządzenia w lokalizacji, gdzie mieliśmy do czynienia z trwałymi uszkodzeniami, może nastąpić nawet po kilku miesiącach. W pierwszej kolejności niezbędne jest zakończenie czynności prowadzonych przez ubezpieczyciela i policję.  W kolejnym kroku automat trafia do producenta. Zanim dojdzie do naprawy zamawiane są specjalistyczne komponenty. Mennica Polska dokłada wszelkich starań, aby naprawione automaty biletowe jak najszybciej wróciły do swoich lokalizacji.