Czy mogę doładować bilet na elektroniczną legitymację studencką?

Bilet okresowy na elektroniczną legitymację studencką mogą doładowywać studenci niżej wymienionych uczelni:

 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku
 • Akademia Morska w Gdyni,
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Gdańsku,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W tym celu należy złożyć „Wniosek o umożliwienie ładowania legitymacji studenckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacją studencką w jednym z czterech punktów przyjmowania wniosków: 

 • Punkt Obsługi Klienta Nr 2, ul. Wyspiańskiego 9A,
 • Punkt Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska),
 • Punkt Reklamacyjny, ul. Na Stoku 49.

Szczegółowe informacje na stronie Legitymacja studencka