Budżet Obywatelski 2024. Złóż projekt, decyduj o swoim mieście! Dzieci i młodzież również mogą zgłaszać propozycje projektów.

Dodano: 06.02.2023 r.
Budowa drogi rowerowej, placu zabaw, ogrodu deszczowego, a może plenerowe spektakle dla dzieci lub zajęcia dla seniorów? Mieszkańcy Gdańska po raz kolejny zdecydują na co przeznaczyć część pieniędzy z miejskiego budżetu. Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”.
BO 1

Nabór projektów trwa do 3 marca 2023 r.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego złożysz projekt nie wychodząc z domu. Nie ma już konieczności dostarczenia wersji papierowej wniosku i załączników do urzędu. Projekty składa się wyłącznie przez Internet. 

KROK 1 - Rejestracja w systemie elektronicznym

Wystarczy wejść na stronę gdansk.pl lub gdansk.pl/budzet-obywatelski, znaleźć żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego, kliknąć i przejść do systemu do składania projektów. Po dokonaniu rejestracji w systemie można zgłosić dowolną liczbę projektów.

KROK 2 – Wypełnienie formularza wniosku

1. Należy szczegółowo opisać na czym polega projekt i z jakich działań będzie się składał oraz uzasadnić potrzebę jego realizacji, czyli napisać, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności, mieszkańców dzielnicy lub całego miasta.

2. Ważne jest wskazanie lokalizacji projektu. Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie. Należy podać dokładny adres, numer działki oraz obręb. Te dane pozyskasz korzystając z Interaktywnego Planu Miasta Gdańska.

3. Należy podać szacunkowy koszt projektu i jego składników. Ostatecznej wyceny realizacji projektu dokonają pracownicy urzędu.

KROK 3 - Dołączenie listy poparcia

Do każdego projektu trzeba dołączyć listę poparcia mieszkańców. Warto o swoim pomyśle porozmawiać z rodziną, sąsiadami i mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani jego realizacją. Zgłaszając projekt dzielnicowy wymagany jest przynajmniej 1 podpis poparcia od mieszkańca danej dzielnicy, przy projekcie ogólnomiejskim potrzeba już 30 podpisów mieszkańców Gdańska. Wyraźny scan lub zdjęcie listy poparcia należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszenia projektu w wyznaczonym miejscu w systemie elektronicznym.

KROK 4 - Dodatkowe załączniki

Można załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które w interesujący i ciekawy sposób przedstawią dany projekt.

Kwota BO2024

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 20 441 573 złotych.

Miasto przeznaczy na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom kilku dzielnic 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego 1 140 000 złotych. Chodzi przykładowo o pomysły na nowe tereny zielone (chociażby parki i skwery), a także obiekty sportowe, rekreacyjne i infrastrukturę (na przykład trasy rowerowe). Wartość jednego projektu nie może jednak przekroczyć 2 mln zł, a zielonego projektu – 380 000 złotych.

Z kolei 16 624 463 złotych z miejskiej kasy zostanie przeznaczone na projekty dzielnicowe, w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 3 306 790 złotych. Chętni mogą zgłaszać mniejsze inicjatywy do kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę. Projekty dzielnicowe zgłaszane i realizowane są w 35 jednostkach pomocniczych Miasta.

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy przebywają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Dzieci i młodzież również mogą zgłaszać swoje projekty. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu?

Skonsultuj swój projekt!

Katalog zadań Budżetu Obywatelskiego jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być finansowane przez gminę. Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i sprawdzić jak dany pomysł wpisuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kto jest właścicielem terenu, jaki jest koszt projektu i czy spełnia kryterium ogólnodostępności - czy umożliwia mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Szukasz inspiracji?
Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych miast polskich i europejskich.

Statystyki

W zeszłorocznej edycji BO mieszkańcy zgłosili aż 509 projektów, w tym 377 do tradycyjnego BO i 132 do Zielonego BO. Niestety, podczas weryfikacji okazało się, że duża część z nich nie spełnia wymogów formalnych, np. wnioskodawca nie doniósł wersji papierowej wniosku do urzędu lub nie dostarczył listy poparcia swojego projektu. Dlatego tak ważne jest, aby podczas procesu składania swoich propozycji projektów dopełnić wszystkie obowiązujące formalności.

Idąc naprzeciw mieszkańcom, w edycji BO 2024 cały proces składania projektu będzie odbywał się wyłącznie ONLINE w systemie elektronicznym.

HARMONOGRAM BO2024:

3 lutego – 3 marca 2023 r. – zgłaszanie projektów,

3 lutego – 3 kwietnia 2023 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów,

3 lutego – 30 czerwca 2023 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne/Wydziały Urzędu Miejskiego,

do 11 sierpnia 2023 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny,

do 18 sierpnia 2023 r. – losowanie numerów projektów do głosowania,

11 września – 25 września 2023 r. – głosowanie,

do 29 września 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Regulamin BO - gdansk.pl/budzet-obywatelski

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl,
facebook.com/gdanskBO.