Co warto wiedzieć na temat koronawirusa

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 04.03.2020 r.
Bieżące informacje dotyczące koronawirusa publikowane są przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na własnych stronach internetowych. Wśród publikowanych informacji znajdują się te jak uniknąć zagrożenia, jak chronić innych i gdzie szukać pomocy. Są to najlepsze źródła wiedzy na temat sposobów zachowania się w obecnej sytuacji.

Tu szukaj informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie  oraz   https://gis.gov.pl/.

Bezpieczeństwo w gdańskiej komunikacji miejskiej

Pojazdy największego przewoźnika w Gdańsku, spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje, są sprzątane  codziennie po zjeździe do zajezdni. Czyszczone i myte jest wówczas wnętrze pojazdu, w tym podłoga oraz elementy wyposażania. Co ważne, standardem jest nie tylko czyszczenie i mycie, ale także  codzienna dezynfekcja. Spółka kładzie szczególny nacisk na dezynfekcję elementów i powierzchni dotykanych przez pasażerów, w tym uchwytów, poręczy i przycisków.

Pojazdy innego operatora ZTM - firmy BP Tour - obsługujące połączenia Gdańska z sąsiednimi miejscowościami, również przechodzą codzienne czyszczenie wnętrza, mycie oraz dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykanych przez pasażerów: uchwytów, poręczy i przycisków.

Niemniej zalecamy, po każdorazowym korzystaniu z komunikacji miejskiej, dokładne umycie rąk  wodą i mydłem oraz nie dotykanie nie umytymi dłońmi, mającymi styczność z uchwytami, poręczami i przyciskami, okolic błon śluzowych (okolice ust, nosa, oczu). To profilaktyczne działanie pomoże uchronić nas przed zakażeniem jakimkolwiek wirusem.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi

 • Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 • Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

 • Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do kraju, w którym występują zachorowania na COVID-19  pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 
 
Pamiętaj, ze zgodnie z wytycznymi szczególnemu postępowaniu podlega osoba, która spełnia poniższe kryteria kliniczne i epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne – występowanie co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka
 • kaszel
 • duszność

Kryteria epidemiologiczne – w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełnione zostało  co najmniej jedno z kryteriów:

 • podróż/przebywanie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
 • bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)
 • osoba pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Przy wystąpieniu łącznie obu kryteriów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Państwową Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Gdańsku.

Pod poniższymi nr telefonów można uzyskać pełną informację co do dalszego postępowania
 - telefon w godzinach urzędowania (58) 32 00 815, (58) 32 00 816,        
 - po godzinach urzędowania w nagłych przypadkach 698-941-776

Można też zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego: Odziały zakaźne w Trójmieście to: 
- Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul Smoluchowskiego 18, Gdańsk, tel. 58 341 55 47
- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9a, Gdynia

Jeżeli w ostatnich 14 dniach podróżowałeś do kraju, w którym są zachorowania na COVID-19 i  zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom państwową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.  

Natomiast jeżeli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
- bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
- lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 800-190-590 odpowiada na zapytania i przekazuje informacje o sposobie postepowania

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.