Jubileuszowa Komisja Zarządów Transportu IGKM w Gdańsku, rocznica 10 lat Zarządu Transportu Miejskiego

Dodano: 21.05.2015 r.

26small W dniach 19-20 maja 2015 r. odbyły się w Gdańsku obrady Komisji Zarządów Transportu Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, w której uczestniczyło blisko 70 osób: przedstawicieli IGKM oraz organizatorów transportu, operatorów, a także przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz komunikacji miejskiej z całej Polski. Współorganizatorem wydarzenia był Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, natomiast samo spotkanie połączono z jubileuszem 10-lecia funkcjonowania ZTM w Gdańsku.

Obrady komisji przebiegały pod hasłem „Integracja transportu publicznego w praktyce”. Podzielono je na dwa bloki tematyczne. Pierwszy, pod nazwą „Rozwój i integracja systemu transportowego na przykładzie Metropolii Trójmiejskiej”, stanowił prezentację dorobku, kształtu i kierunków rozwoju komunikacji w Trójmieście. Gdańsk jest w przededniu takiej właśnie integracji: Pomorska Kolej Metropolitalna jest bowiem projektem integrującym transport publiczny na obszarze metropolii. To nie tylko szansa, kolejny etap rozwoju Gdańska i innych miasta wchodzących w skład metropolii, ale i wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.

 Jerzy Dobaczewski, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, przedstawił 10-letnią historię ZTM, organizatora komunikacji miejskiej w Gdańsku. Michał Glaser z  Biura Zarządu Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego omówił kwestie integracji transportu jako fundamentu rozwoju metropolii. Sebastian Zomkowski, Z-ca Dyrektora ds. Przewozów ZTM w Gdańsku zaprezentował historię rozwoju komunikacji tramwajowej w Gdańsku, jak i wstępne plany integracji gdańskiej komunikacji miejskiej z PKM. Hubert Kołodziejski, przewodniczący MZKZG opowiedział o założeniach integracji taryfowo – biletowej transportu kolejowego z miejskim w Metropolii Trójmiejskiej. O systemie zarządzania ruchem Tristar, jako narzędziu wspomagającym organizatorów transportu publicznego na przykładzie Gdańska i Gdyni mówili: Agnieszka Rzeżnikowska z ZTM w Gdańsku oraz Mariusz Horoń z ZKM Gdynia. Natomiast optymalne projektowanie sieci komunikacyjnej i rozkładów jazdy w systemie cityLineDesigner zaprezentowała firma DPK System.

Drugi blok obrad komisji przebiegał pod hasłem „Alternatywne metody podróżowania w mieście”. Nie mogło tu zabraknąć Remigiusza Kitlińskiego z UM Gdańsk, który przedstawił realizację polityki rowerowej Gdańska w oparciu o fundusze unijne. Przedstawiciel UMS Warszawy, Tamas Dombi, omówił rolę roweru miejskiego w sieci publicznego transportu zbiorowego na przykładzie Warszawy. Projekt ożywienia dróg wodnych w Gdańsku i jego efekty przedstawiali kolejno: Monika Rynkowska przedstawiciel gdańskiego MOSiR oraz Alicja Kraska, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych ZTM w Gdańsku, która zabrała uczestników w rejs szlakiem tramwajów wodnych. Natomiast Natalia Nazaruk z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy opowiedziała o tramwaju wodnego w Bydgoszczy, a Jarosław Zając z ZTM w Gdańsku omówił stosowanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w oparciu o postanowienie SKO w Gdańsku.

- Drugiego dnia zaproszeni goście odwiedzili Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, Węzeł Integracyjny Łostowice Świętokrzyska, Węzeł Integracyjny PKM  - ZTM Brętowo oraz Węzeł Integracyjny SKM – ZTM Śródmieście, dzięki czemu mogli przekonać się, jak w praktyce wyglądają kwestie integracji transportu w naszym mieście – podsumowuje Alicja Kraska, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych ZTM w Gdańsku.

Podczas uroczystej gali na PGE Arena, z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli IGKM oraz organizatorów transportu, operatorów, a także przedsiębiorstw świadczących usługi na rzecz komunikacji miejskiej z całej Polski, z rąk Prezydenta Pawła Adamowicza Medale Prezydenta Miasta Gdańska otrzymali szefowie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: Dyrektor Jerzy Dobaczewski, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Alicja Kraska oraz Sebastian Zomkowski, Z-ca Dyrektora ds. Przewozów, a także najbardziej zasłużeni pracownicy jednostki, którzy ją współtworzyli: Tadeusz Doliniec, Główny Księgowy; Beata Szlak, Kierownik Sekcji Kadr i Organizacji; Marcin Dymarski, Kierownik Działu Informatyki; Andrzej Organiak, Starszy Specjalista ds. Informatyki; Izabela Ciechowska – Karczewska, Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych; Wojciech Lemański, Kierownik Sekcji Programowania Rozwoju Komunikacji Miejskiej; Mariusz Szramowski, Kierownik Sekcji Personalizacji Kart; Tomasz Żurawski, Starszy Inspektor ds. Badania Rynku Usług Przewozowych oraz Katarzyna Kubiak, Kierownik Działu Organizacji Sprzedaży Biletów.

Ponadto, z rąk Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Adama Karolaka, Odznaki Branżowe IGKM „Zasłużony dla komunikacji miejskiej” otrzymali Dyrektor ZTM w Gdańsku, Jerzy Dobaczewski oraz Z-ca Dyrektora ds. Handlowych ZTM w Gdańsku, Alicja Kraska.

Dyrektor Jerzy Dobaczewski wraz z Prezesem Adamem Karolakiem wręczyli również medale za „Wieloletnią pracę dla komunikacji miejskiej”. Złoty, po 30 latach pracy,  otrzymał Sławomir Gąsiorowski, Kierownik Centrali Ruchu ZTM, natomiast brązowy, po 20 latach pracy - Izabela  Solińska, Główny Specjalista ds. rozliczeń.  Całą uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego Baltic.

Przypomnijmy, że Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, powstały na podstawie uchwały Nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdańska z 17 lutego 2005 r., funkcjonuje od 1 maja 2005 r. Organizuje gminny  transport zbiorowy poprzez kontraktowanie usług przewozowych, realizuje sprawy z zakresu administracji publicznej, prowadzi politykę cenową, promuje transport publiczny oraz wnioskuje do planów inwestycji miejskich w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej. Do zadań ZTM w Gdańsku należy także m.in. tworzenie rozkładów tramwajowych i autobusowych, organizacja ruchu w kontekście prowadzonych prac inwestycyjnych, jak też dystrybucja biletów i kart miejskich. Usługi przewozowe dla ZTM w Gdańsku wykonuje trzech Operatorów: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, Sp. z o.o., Warbus Sp. z o.o. oraz PKS Gdańsk Sp. z o.o. wszyscy Operatorzy dysponują nowoczesnym, klimatyzowanym taborem (100 % niskich podłóg w autobusach, 76% w tramwajach). Realizując usługi przewozowe dla Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, przewieżli w zeszłym roku aż 170 864 329 Pasażerów, co stanowi swoisty rekord.

Jak podkreśla Dyrektor Jerzy Dobaczewski, jednym z największych sukcesów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku jest to, że pasażerowie odzyskali zaufanie do komunikacji miejskiej, wybierając ten właśnie środek transportu po mieście. Zarząd  Transportu Miejskiego w Gdańsku organizując komunikację udowodnił, że publiczny transport zbiorowy może działać sprawnie i niezawodnie. Blisko 171 milionów przewiezionych w 2014 r. pasażerów jest tego najlepszym dowodem.

Zygmunt Gołąb

 

219 219 219
219 219 219
219 219 219
219 219 219
219 219 219
219 219 219