Kolejne etapy prac drogowych na południu Gdańska. Co z komunikacją miejską w rejonie ul. Jabłoniowej?

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 15.04.2019 r.
16
16
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

W poniedziałek, 15.04.2019 r. rozpoczął się kolejny etap inwestycji związanej z budową układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej (więcej informacji tu). Zwężenie drogi oznacza spowolnienie ruchu pojazdów. W sposób bezpośredni przekłada się to na regularność i punktualność autobusów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 115, 155, 156, 174 i 574 stały w zatorach drogowych wraz z samochodami. Sytuacja jest dość skomplikowana, ponieważ nie ma dróg alternatywnych, którymi ruch mógłby zostać skierowany.

- Wspólnie z Tomaszem Wawrzonkiem, Miejskim Inżynierem Ruchu w Gdańsku, intensywnie opracowujemy warianty dotyczące kursowania autobusów komunikacji miejskiej w tym rejonie, by nadać im priorytety przejazdu – mówi Sebastian Zomkowski, p.o. Dyrektora ZTM w Gdańsku. - Chodzi o linie 115, 155, 156, 174, 574 oraz linię nocną N4. Naszym celem jest najszybsze unormowanie sytuacji w tym trudnym okresie. Zapewniam, że ze wszystkimi służbami miejskimi pracujemy nad wprowadzeniem rozwiązań, minimalizujących te niedogodności – podkreśla Zomkowski.

Czy wprowadzenie od 22.04.2019 do 26.05.2019 r. na ul. Jabłoniowej, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Przywidzką i Oliwkową, jednego kierunku ruchu przełoży się na zmiany tras?

- Ta zmiana organizacji ruchu nie wpłynie na zmianę tras autobusów komunikacji miejskiej. Trasy linii autobusowych 115, 155, 156, 174, 574 oraz linii nocnej N4 pozostaną niezmienione, ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo, przy czym autobusom ma być nadany większy priorytet – mówi Sebastian Zomkowski.