Nowe ceny biletów komunikacji miejskiej od 3 kwietnia 2023 r.

Dodano: 28.03.2023 r.
Od 3 kwietnia 2023 r. w taryfie komunikacji miejskiej wprowadzona zostanie korekta. Nowe ceny biletów będą dotyczyć Gdańska, Gdyni, Wejherowa oraz biletów emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej.
6 przy Stoku

Zmiany w taryfach są wynikiem rekomendacji Zarządu MZKZG, przyjętej w formie uchwały przez Zgromadzenie Związku. Nowe ceny stanowią odpowiedź na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej spowodowany wyższymi cenami energii, paliw oraz wysokim poziomem inflacji. Dla porównania, w Gdańsku, od początku stycznia nastąpił 77-procentowy wzrost cen energii elektrycznej. Dodatkowo wszystkie miasta borykają się z 49-procentowym wzrostem cen paliwa w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Równolegle do nowych cen, w taryfach przygotowano kilka zmian, dzięki którym korzystanie z komunikacji miejskiej stanie się prostsze.  

Zmiany w taryfach

W ofercie obowiązującej od kwietnia, we wszystkich taryfach miejskich, pojawi się bilet jednoprzejazdowy w cenie 4,80 zł oraz bilet metropolitalny, przesiadkowy 75-minutowy w cenie 6 zł. Z biletem przesiadkowym pasażer będzie mógł korzystać z autobusów i tramwajów przewoźników Gdańska i Gdyni aż przez 75 minut od momentu skasowania. Dodatkowo przy tej opcji biletowej nie będzie obowiązywał podział na linie zwykłe i pospieszne. Bilet metropolitalny, tak jak obecnie, będzie mógł być wykorzystywany w środkach komunikacji miejskiej różnych organizatorów. Cena biletu jednoprzejazdowego odpowiada obecnej cenie biletu 75-minutowego Gdańska i Gdyni, podwyżki nie odczują zatem pasażerowie odbywający podróże bez przesiadek.

Bilet 1 przejazd i 75-minutowy

Cena biletu 24-godzinnego po zmianach, w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie wyniesie 22 zł. Natomiast bilet 24-godzinny metropolitalny, upoważniający do podróży z przesiadkami wszystkimi liniami w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie wyniesie 24 zł.  Ceny biletów ulgowych wzrosną proporcjonalnie i wyniosą odpowiednio 2,40 zł (za bilet jednoprzejazdowy), 3 zł (za bilet 75-minutowy), 11 zł (za bilet całodobowy) i 12 zł (za bilet całodobowy metropolitalny). Dodatkowo osoby, które w ramach jednego przewoźnika miejskiego, będą chciały skorzystać z biletu całodobowego łączonego z SKM i Polregio, od 3 kwietnia zapłacą 30 zł, natomiast bilet metropolitalny, upoważniający do przesiadek w ramach metropolii wyniesie 34 zł. W ofercie znajdują się również bilety 72-godzinne w cenie 48 zł upoważniające do podróży z przesiadkami pojazdami wszystkich przewoźników miejskich lub za 68 zł upoważniające do podróży w ramach metropolii.

24-godzinny

Zmienią się również ceny biletów miesięcznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej (ZTM, ZKM, MZK, MZKZG). Podwyżka najbardziej popularnych biletów, obowiązujących w granicach jednego miasta (gminy), wyniesie mniej niż 10%.

Cena biletu miesięcznego na wszystkie linie w granicach Sopotu, Rumi, gm. Kosakowo, gm. Żukowo, gm. Szemud, gm. Wejherowo, gm. Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego i gm. Pruszcz Gdański każdorazowo wynosić będzie 81 zł (40,50 zł ulgowy).

miesięczne

Wzrost cen większości biletów semestralnych nie przekroczy 10%.

semestralne

Zmienią się także ceny miesięcznych biletów metropolitalnych, łączonych z biletami przewoźników kolejowych i autobusowej komunikacji regionalnej. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, organizatora przewozów kolejowych, zmiana obejmie też ceny niektórych kolejowych biletów łączonych: z 90,00 zł na 110,00 zł (bilety Gdańsk-Sopot i Gdynia-Sopot), z 144,00 zł na 164,00 zł (bilety sieciowe jednego organizatora oraz na cały obszar MZKZG).

metropolitalne łączone

Ułatwienie, jakie dałaby nam ustawa metropolitalna

Już od wielu lat samorządy zrzeszone w OMGGS zabiegają o utworzenie metropolii na Pomorzu. Mimo poparcia m.in. ze strony środowisk samorządowych, naukowych i biznesowych - dotychczasowe rozmowy z rządem w tej sprawie nie przyniosły efektów. Metropolia na Pomorzu to przede wszystkim dodatkowe fundusze dla regionu. To mogłoby być nawet ponad 200 mln zł rocznie, które w tej chwili trafiają do budżetu centralnego. Na Pomorzu pieniądze te mogą być wykorzystane na konkretne codzienne korzyści dla mieszkańców.