Od 01.06.2022 r. nowa taryfa opłat za przejazdy komunikacją miejską
З 01.06.2022 діє новий тариф на проїзд у громадському транспорті

Autor: Dagmara Szajda
Dodano: 23.05.2022 r.
Od 01.06.2022 r. w gdańskiej komunikacji miejskiej obowiązywać będzie nowa taryfa opłat. Została zatwierdzona przez Radę Miasta Gdańska dnia 31.03.2022 r.

Zmiana cen biletów komunikacji 01.06.2022 r. nastąpi we wszystkich gminach skupionych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej i jest spowodowana przede wszystkim wysoką inflacją oraz rosnącymi kosztami energii elektrycznej i paliwa.

Bilet jednorazowy normalny będzie jednocześnie biletem czasowym (do 75 minut) i będzie kosztował 4,80 zł; ulgowy – 2, 40 zł. Taryfa została uproszczona. Od czerwca z tym samym biletem można będzie dowolnie przesiadać się w ciągu 75 minut od skasowania biletu, albo jechać jednym pojazdem do chwili opuszczenia go, nawet gdy taka podróż potrwa dłużej niż 75 minut (np.  nocnym autobusem N1). Mniej zapłacimy kupując bilet jednoprzejazdowy online w jednej z sześciu aplikacji (bilet online w aplikacjach mobilnych. Tak zakupiony bilet normalny będzie kosztował 4,60 zł normalny, a ulgowy 2,30 zł.

Za bilet 24-godzinny normalny trzeba będzie zapłacić 18 zł, za ulgowy 9 zł.

Bilet miesięczny w każdym wariancie będzie teraz obowiązywał we wszystkie dni tygodnia. Zakładając, że ktoś kasowałby tylko po dwa bilety jednoprzejazdowe dziennie – to już po 12 dniach bardziej opłacalny będzie dla niego bilet miesięczny.

Nowe taryfy opłat od 01.06.2022 r. - najważniejsze pytania i odpowiedzi

Obowiązujące od 01.06.2022 r. ceny biletów miesięcznych na wszystkie linie:

 • w granicach Gdańska - 109 zł normalny (54,50 zł ulgowy), normalny na okaziciela – 140 zł,
 • w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gdańskiego albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Sopotu – 74 zł normalny (37 zł ulgowy), normalny na okaziciela – 86 zł,
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo i Sopotu – 120 zł normalny (60 zł ulgowy), normalny na okaziciela – 150 zł.

Obowiązujące od 01.06.2022 r. ceny biletów semestralnych na wszystkie linie:

 • w granicach Gdańska – 207 zł (4-miesięczny, od 01.10 do 31.01 lub od 01.02 do 31.05), 259 zł (5-miesięczny, od 01.09 do 31.01 lub od 01.02 do 30.06),
 • w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gdańskiego albo Gminy Pruszcz Gdański albo Gminy Żukowo albo Sopotu – 141 zł (4-miesięczny), 176 zł (5-miesięczny),
 • w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Żukowo i Sopotu – 228 zł (4-miesięczny), 285 zł (5-miesięczny).

Opłaty dodatkowe:

 • za przejazd bez biletu lub bez ważnego biletu – 168 zł (płatne w ciągu 7 dni), 240 zł (płatne w terminie późniejszym),
 • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – 134,40 zł (płatne w ciągu 7 dni), 192 zł (płatne w terminie późniejszym),
 • za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu albo zwierząt lub rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków – 67,20 zł  (płatne w ciągu 7 dni), 96 zł (płatne w terminie późniejszym)
 • za zatrzymanie lub zmianę trasy – 720 zł.
nowy cennik

Przypominamy, że kierowcy autobusów sprzedają bilety jedynie na wybranych liniach (107, 117, 122, 126, 132, 143, 171, 174, 200, 205, 207, 232, 255, 256, 607, N5. Można kupić je tylko w autobusach obsługujących sąsiednie gminy, na terenie których mniej dostępne są automaty biletowe. Gdzie kupić?

Przypominamy: bilety w aplikacji są biletami MZKZG - tak jak dotychczas.

Kupując taki bilet w aplikacji na jeden przejazd (jest to bilet metropolitalny na jedną konkretną linię w danej sieci) zapłacimy mniej niż kupując bilet papierowy, bo 4,60 zł za normalny i 2,30 zł za bilet ulgowy. Jechać możemy wówczas jedną linią autobusem linii 115 lub tramwajem linii 8.

Natomiast kupując w aplikacji bilet do 75 minut za 5 zł (bilet metropolitalny) możemy jechać kilkoma środkami transportu nie tylko w sieci ZTM w Gdańsku, także np. trolejbusem w Gdyni, albo autobusem gdyńskiego ZKM. Taki sam bilet papierowy ZTM w Gdańsku (za 4,80 zł do 75 minut) nie uprawnia do podróży poza siecią ZTM w Gdańsku, np. nie możemy się przesiąść na trolejbus do Gdyni.

Wciąż obowiązującą niezmiernie atrakcyjną ofertą jest możliwość korzystania (przez osoby posiadające imienny bilet okresowy ZTM załadowany na Gdańską Kartę Mieszkańca ze zdjęciem) z pociągów SKM i Polregio w granicach Gdańska, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Tak więc płacąc 109 złotych za miesiąc podróżujemy bez żadnych limitów autobusami, tramwajami i pociągami.

Uchwała nr XLVIII/1197/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych

З 01.06.2022 року в громадському транспорті Гданська діятиме новий тариф. Його схвалила міська рада Гданська 31 березня 2022 року. Зміна цін на транспортні квитки з 01.06.2022 відбудеться в усіх муніципалітетах, які зосереджені в Метрополітичному транспортному союзі Гданської затоки, і в основному спричинена високою інфляцією та зростанням вартості електроенергії та палива.

Разовий звичайний квиток буде також квитком на час (до 75 хвилин) і коштуватиме 4,80 зл.; пільговий - 2,40 зл. Тариф спрощено. З червня можна буде змінити квиток на той самий квиток протягом 75 хвилин після підтвердження квитка або подорожувати одним транспортним засобом, поки він не залишить його, навіть якщо така подорож триватиме більше 75 хвилин (наприклад, нічним автобусом N1 ). При покупці одноразового квитка онлайн в одному з шести додатків. Звичайний квиток, придбаний таким чином, буде коштувати 4,60 злотих, а пільговий – 2,30 злотих.

За цілодобовий квиток доведеться заплатити 18 злотих, за пільговий – 9 злотих.

Місячний абонемент у кожному варіанті тепер діятиме в усі дні тижня. Якщо припустити, що хтось підтвердить лише два одноразових квитка на день – місячний квиток буде йому вигідніше через 12 днів.

Ціни місячних квитків діють з 01.06.2022 на всі лінії:

 • в межах Гданська - 109 зл. звичайний (пільговий - 54,50 зл.), звичайний на пред'явника - 140 зл.,
 • в межах гміни Колбуди чи Пруща Гданського чи гміни Прущ Гданського чи гміни Жуково чи Сопот - 74 зл. звичайний (37 зл. пільговий), звичайний на пред'явника - 86 зл,
 • в межах Гданська, гміни Колбуди, Пруща Гданського, гміни Прущ Гданського, гміни Жуково та Сопот - 120 зл. звичайний (60 зл. пільговий ), звичайний на пред'явника - 150 зл.

Діє з 01.06.2022, ціни на семестрові квитки на всі лінії:

 • в межах Гданська - 207 зл. (4 місяці, з 01/10 по 31/01 або з 01/02 по 31/05), 259 зл. (5 місяців, з 01/09 по 31/01 або з 01/02 до 30/06),
 • в межах гміни Колбуди чи Прущ Гданський чи гміни Прущ Гданський чи гміни Жуково чи Сопот - 141 зл. (4 місяці), 176 зл. (5 місяців),
 • в межах Гданська, гміни Колбуди, Пруща Гданського, гміни Прущ Гданського, гміни Жуково та Сопот — 228 зл. (4 місяці), 285 зл. (5 місяців).

Додаткові збори:

 • за проїзд без квитка або без дійсного квитка - 168 зл. (оплачується протягом 7 днів), 240 зл. (оплачується пізніше),
 • за проїзд без дійсного документа, що підтверджує право на безкоштовний або пільговий проїзд - 134,40 зл. (оплачується протягом 7 днів), 192 зл. (оплачується пізніше),
 • за перевезення предметів, виключених з транспорту, або тварин або предметів, допущених до перевезення на особливих умовах - без виконання цих умов - 67,20 зл. (оплачується протягом 7 днів), 96 зл. (оплачується пізніше)
 • за зупинку або зміну маршруту - 720 зл.

Нагадуємо, що водії автобусів продають квитки лише на окремі лінії (107, 117, 122, 126, 132, 143, 171, 174, 200, 205, 207, 232, 255, 256, 607, N5). Придбати їх можна тільки в автобусах, які обслуговують сусідні муніципалітети, де є менше

квиткових автоматів.

Надзвичайно привабливою пропозицією, яка досі діє, є можливість користуватися (особам з іменним абонементом ZTM, завантаженим у картку резидента Гданська з фотографією) поїздами SKM та Polregio в межах Гданська без додаткових зборів. Отже, сплачуючи 109 зл. на місяць, ми без обмежень подорожуємо автобусами, трамваями та потягами.

NOWY CENNIK DO POJAZDÓW wspólny dla operatorów UKRAIŃSKI