Otwarty dialog podstawą działania gdańskiego ZTM

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 03.04.2019 r.
DSC00047.JPG
DSC00047.JPG
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku

Dłuższe czasy przejazdów, dostosowane do warunków drogowych, korekty przebiegu tras autobusowych, zmiany statusu przystanków – to realizacja postulatów zgłaszanych do ZTM zarówno przez mieszkańców, Rady Dzielnic, jak i pracowników zatrudnionych przez operatorów świadczących usługi przewozowe. Wszystko ma służyć jednemu celowi – poprawie jakości funkcjonowania komunikacji publicznej, co przekłada się z automatu na satysfakcję i zadowolenia jej pasażerów.

Poszerzenie dialogu społecznego, by wspólnie współpracować nad zmianami prowadzącymi do polepszenia jakości komunikacji, to jeden z priorytetów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.

- Stąd rozmowy i spotkania z interesariuszami, zarówno mieszkańcami, przedstawicielami Rad Dzielnic, jak i przedsiębiorstwami, świadczącymi usługi przewozowe – mówi Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku. – Komunikacja miejska musi podnosić standardy funkcjonowania i do tego celu zmierzamy, do ciągłego podnoszenia jakości. Dlatego też szukamy nowych rozwiązań wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami wypracowując zmiany, przekładające się na polepszenie sytuacji – deklaruje.

Priorytet miasta: komunikacja miejska

Od wielu lat Miasto Gdańsk traktuje komunikację miejską jako jeden z priorytetów. Dzięki temu na przestrzeni choćby ostatniej dekady zaszły na tym obszarze działań miasta ogromne zmiany na lepsze. Potężne inwestycje w infrastrukturę: nowe torowiska czy modernizacje istniejących, zakup nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego, to zaledwie część zmian. Trwająca od wielu rozbudowa sieci tramwajowej i siatki połączeń autobusowych przyczyniła się do zwiększenia liczby pasażerów ze 161 milionów w 2004 r. do 175 milionów za 2018 r. Trudno o lepszy dowód na to, że zainicjowane przed dekadą zmiany miały sens.

By polepszać rozkłady

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jest otwarty na dialog w kwestii m.in. ulepszania rozkładów jazdy. Wnioski, dotyczące wprowadzenia nowych rozwiązań, są zawsze dogłębnie analizowane pod kątem przełożenia na codzienne funkcjonowanie autobusów i tramwajów. Po przedyskutowywaniu są wprowadzane w życie. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat ZTM wprowadził kilkadziesiąt postulowanych przez różne grupy interesariuszy zmian.

- Dobry przykład to wydłużenie czasów przejazdu, czyli dostosowanie tego czasu do realnych warunków panujących na drodze, np. korków, co umożliwia trzymanie się rozkładowego czasu – tłumaczy specyfikę jednej ze zmian Sebastian Zomkowski, p.o. dyrektora ZTM w Gdańsku. – Z kolei dłuższe postoje na pętlach gwarantują punktualny odjazd, nawet jeżeli poprzedni kurs zakończył się z opóżnieniem - uściśla Zomkowski.

***

Poniżej przedstawiamy kilka z najważniejszych zmian, wprowadzonych w ciągu ostatnich dwóch lat w komunikacji miejskiej, na wnioski mieszkańców, Rad Dzielnic, pracowników operatorów:

TRAMWAJE

 • Wydłużenie postojów na linii 5 w szczycie porannym i popołudniowym
 • Wydłużenie postojów na linii 10 na krańcu Brętowo PKM,
 • Wydłużenie postojów na linii 12, na pętli Oliwa,
 • Wydłużenie postojów na linii 6 na wężle integracyjnym Łostowice Świętokrzyska, również w dni świąteczne,

AUTOBUSY

 • Linia 113: wydłużenie czasu przejazdów,
 • Linie 113, 213, N13: wycofanie z ul. Kampinoskiej (objazd z powodu stanu nawierzchni drogi),
 • Linia 115: korekta czasów przejazdu, dodatkowy autobus w porannym szczycie przewozowym, wydłużenie postojów wyrównawczych i przerw w szczycie porannym,
 • Linia 118: korekta czasów przejazdu,
 • Linia 157: wydłużenie czasów przejazdu Fabryczna – Bysewo – Fabryczna, wydłużenie postojów wyrównawczych, dodatkowy autobus w popołudniowym szczycie przewozowym,
 • Linie 158, 258, T8: wydłużenie czasów przejazdów na objazdach, tabliczka „przystanek początkowy” na przystanku Stogi Plaża
 • Linia 166: skierowanie przez Przejazdowo Makro,
 • Linia 189: udostępnienie kierowcom GAiT zaplecza socjalnego na Dworcu PKS,
 • Linia 227: korekta czasów przejazdu,
 • Linia N1: skierowanie wybranych kursów przez ul. Chrobrego do bazy (zamiast przez Hallera – Kościuszki),
 • Linia N2: uruchomienie kursu 23:25 z Nowego Portu, celem umożliwienia motorniczym powrotu do domów,
 • Linia N4: korekta czasów przejazdów, dodanie autobusu celem wydłużenie postojów wyrównawczych na pętli „Jaworzniaków”, umożliwienie wykonywania kursów służbowych,
 • Linie N12 i N13: wpisanie do rozkładów jazdy przejazdów technicznych z przystanku Żabianka SKM do pętli Oliwa PKP, by umożliwić kierowcom korzystanie z tamtejszego zaplecza socjalnego,
 • Linie nocne: połączenie zadań dziennych z nocnymi, dla wygody kierowców, którzy dzięki temu nie muszą zmieniać wozów na bazie,
 • Wydłużanie czasów dojazdów między bazą autobusową a poszczególnymi przystankami początkowymi i końcowymi,
 • Zmiana statusu przystanku „Przejazdowo Dobrowo”, kierunek Górki Wschodnie, ze stałego na warunkowy.