Pieszy a tramwaj – kto ma pierwszeństwo?

Dodano: 02.06.2021 r.
Odpowiedź oczywista: tramwaj. Tramwaj ma zawsze pierwszeństwo – i musimy o tym pamiętać, przekraczając na przejściu torowisko. Nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym, która obowiązuje od 01.06.2021 r., dotycząca zwiększenia ochrony pieszego na przejściu dla pieszych też o tym wspomina.
fot. Krystian Dubaniewicz (18)
fot. Krystian Dubaniewicz


We wtorek, 01.06.2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym. Oprócz zapisów dotyczących m.in. ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, niezależnie od pory dnia, znajdziemy tu także ważne informacje dotyczące pieszych – szczególnie w kontekście przechodzenia przez torowisko tramwajowe. Nowelizacja zakłada m.in. zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych i nakłada na niego obowiązek zachowania  szczególnej ostrożności.

Nowelizacja – w jakim celu?

Według ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, przepisy wprowadzają szereg rozwiązań, których cel jest jeden: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych, którzy w zderzeniu z rozpędzonym pojazdem nie mają żadnych szans. Nowelizacja nakłada na pieszego zachowanie szczególnej ostrożności, zarówno gdy wchodzi, jak i  przechodzi przez jezdnię lub torowisko - także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych. Na czym polega ta „szczególna ostrożność”? Od 01.06.2021 r. jest to zakaz korzystania przez pieszego, który wchodzi na jezdnię lub torowisko, ze wszystkich urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów, etc.), w sposób odwracający jego uwagę od sytuacji na jezdni czy torowisku.  

Reasumując: przechodząc przez jezdnię czy torowisko nie korzystajmy z komórek czy innych urządzeń mobilnych. Rozmowa telefoniczna, odpisywanie na sms, sprawdzenie feedu na portalu społecznościowym, skupienie się na oglądaniu filmu czy słuchaniu muzyki, bądź wykonywanie zdjęć czy filmów mogą się skończyć się - w najlepszym razie mandatem, wynoszącym od 20 do nawet 500 zł. Czynności te skutecznie odwracają bowiem naszą uwagę od tego, co dzieje się wokół, co może stanowić dla policji podstawę do ukarania.

Pieszy na torowisku a tramwaj

Pojazd szynowy ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, także na przejściu. Ta zasada wciąż obowiązuje. W tym zakresie nowelizacja niczego nie zmieniła. Jednak niezależnie od przepisów, w trosce o swoje bezpieczeństwo pieszy zawsze powinien pamiętać, że tramwaj ma o wiele dłuższą drogę hamowania niż samochód lub autobus. Nie da się gwałtownie zatrzymać kilkudziesięciotonowego pojazdu szynowego! A w zderzeniu z jadącym tramwajem pieszy jest praktycznie bez szans.

Pamiętajmy, że przekraczając jezdnię lub torowisko tramwajowe zwiększamy uwagę i dostosowujemy własne zachowanie zarówno do warunków, jak i sytuacji na drodze czy przejściu, w stopniu umożliwiającym szybkie reagowanie. Żaden przepis zdrowia i życia nie uratuje w momencie, gdy nie będziemy go przestrzegać.