Porozumienie w sprawie zacieśnienia współpracy organizatorów transportu publicznego już podpisane

Dodano: 11.12.2015 r.

PodpisW piątek, 11 grudnia 2015 r. w Warszawie organizatorzy transportu publicznego podpisali porozumienie o współpracy w zakresie organizowania i funkcjonowania Forum Organizatorów Transportu. Celem FOT jest stałe podnoszenie standardów, czemu służyć ma nie tylko wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, ale i podejmowanie wspólnego stanowiska w sprawach związanych z funkcjonowaniem, organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem drogowym.

Piątkowe porozumienie o przystąpieniu do FOT podpisali przedstawiciele: Warszawie, Poznania, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Kielc, Lublina, Białegostoku, Elbląga, Rybnika, Rzeszowa, Bydgoszczy i Olsztyna. Nie jest to zamknięta lista, bo do FOT mogą przystąpić także inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego.

Gdańsk reprezentował dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, Jerzy Dobaczewski.

- Przystąpienie do FOT oznacza dla nas szereg wspólnych działań prowadzonych w ramach forum, jak i spotkań w celu wymiany doświadczeń – mówi Jerzy Dobaczewski. – Ta ścisła współpraca ma zaowocować wypracowaniem szeregu optymalnych rozwiązań w wielu dziedzinach transportu zbiorowego.

Chodzi m.in o sprzedaż biletów i obsługę klientów, kontroli biletów i windykacji należności oraz umów z operatorami. Współpraca ma również dotyczyć działalności przewozowej (w tym stałej i czasowej organizacji ruchu, rozkładów jazdy, infrastruktury  przystankowej, współpracy z innymi jednostkami, gminami, przewożnikami kolejowymi), czy też zagadnień prawnych.

Grupa_podpis- Będziemy także współpracować i wymieniać się doświadczeniami w zakresie promocji komunikacji miejskiej, działań zarówno na rzecz zrównoważonego finansowania transportu publicznego, jak i proekologicznych – wymienia dyrektor Dobaczewski. – W planach FOT jest również podjęcie działań, by wzmocnić pozycje zarządów zintegrowanych systemów transportu publicznego, wypracowanie   optymalnych modeli umów i procedur przetargów na usługi komunikacyjne. Tematem rozmów i konsultacji objęte także zostaną plany mobilności i zarządzania ruchem oraz działania na rzecz integracji informacji pasażerskiej, a także systemów biletowych dla regionów metropolitalnych. Jednym z głównych priorytetów FOT stanie się także zagwarantowanie dostępności komunikacji dla pasażerów o ograniczonej mobilności – podkreśla Dobaczewski.

 

44Organizatorzy transportu publicznego zrzeszeni w Forum Organizatorów Transportu wierzą, że ich wspólne działania przyczynią się do sprawniejszego zarządzania transportem publicznym.

- To w sposób bezpośredni przełoży się na zadowolenie pasażerów, którzy są dla nas najważniejsi – podsumowuje dyrektor ZTM w Gdańsku.