Rząd luzuje obostrzenia - większe limity pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej

Autor: Zygmunt Gołąb
Dodano: 04.06.2021 r.
Już nie 50% ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących, a 75%. Rząd RP luzuje obostrzenia związane z zapobieganiem pandemii COVID-19 i kolejny raz zwiększa dopuszczalne limity pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Zmiany wchodzą w życie w niedzielę, 06.06.2021 r. Będą obowiązywały przez niespełna trzy tygodnie, do czasu publikacji kolejnego rozporządzenia.
1460x616

Jak jest od niedzieli, 06.06.2021 r.?

Rozporządzenie Rady Ministrów zwiększyło od niedzieli 06.06.2021 r. dopuszczalne limity przewozu pasażerów do 75% ogólnej liczby miejsc siedzących i stojących. Zgodnie z rozporządzeniem, wolnych musi pozostać przynajmniej 25% miejsc siedzących (czyli co czwarte). 

Dopuszczalną liczbę pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej, w określonych typach pojazdu, prezentuje poniższa grafika. 

limity 75% - grafika od 06.06.2021
 

Przypominamy, że nadal obowiązuje zasłanianie nosa i ust podczas podróży komunikacją miejską. Zalecane jest również zachowanie dystansu wynoszącego 1,5 m od współpasażera. Aktualne rozporządzenie będzie obowiązywało do piątku, 25.06.2021 r.

A4_mzkzg_koronawirus062021-50strefaniebieska
 
 
 
Jak było do soboty, 05.06.2021 r.?

Przypomnijmy, że zgodnie z poprzednim rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 15.05.2021 r. do dnia 05.06.2021 r. „danym środkiem transportu albo pojazdem można było przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych”.